20/12/2014

- - - EEE - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -


. Ebara Jinja 荏原神社 . Shinagawa、Tokyo

. Eda Jinja 江田神社 Eda Shrine . - Miyazaki

. Eyamisha 疫社 - Imamiya Jinja 今宮神社 . Kyoto
Shrine to protect from epidemics in the Edo period:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -


. Edosaki 江戸崎不動 Edosaki Fudo - 医王山 Iozen 不動院 Fudo-In 東光寺 Toko-ji .

. Eifukuji 栄福寺 Eifuku-Ji . Shikoku Henro 57

. Eifukuji 永福寺 Eifuku-Ji . - Morioka, Iwate

. Eigen-ji 永源寺 Temple and 寂室元光 Jakushitsu Genko .

. Eihei-Ji Temple - 永平寺 . Fukui

. Eikan-do Temple 永観堂, Zenrinji 禅林寺 Zenrin-Ji . Kyoto

. Eiko-Ji 永光寺 - Botan Fudo 牡丹不動尊 "peony Fudo" . Ibaraki

. Eishooji 永勝寺 Eisho-Ji . Fukuoka

. Eishooji 永昌寺 Eisho-Ji . Mie

. Eitokuji 永徳寺 Eitoku-Ji . Shikoku bangai 08, Fudo

Eizenji 永禅寺 Eizen-Ji - Miyagi - Fudo


. Ekooin, Ekō-in, Ekoin 回向院 Eko-In . ^ Ryogoku, Tokyo

. Engakuji 円覚寺 / 圓覚寺 Engaku-Ji . - Tsugaru, Fukaura, Aomori

. Engyooji 圓教寺 / 円教寺 Engyo-Ji and Shoshazan 書写山 Mount Shosha .

. Enichiji 恵日寺 Enichi-Ji .  Aizu Wakamatsu, Fukushima.
- - - - - and Priest Tokuitsu 得一 徳溢

. Enjooin 圓乗院 / 円乗院 Enjo-In . Fudo  

. Enkooji 円光寺 / 圓光寺 Enko-Ji Fudo - Kanagawa .

Enkooji 圓光寺 / 円光寺 Enko-Ji, Enkoji - Kyoto / A center of learning for all, founded by Tokugawa Ieyasu.

. Enkyooji 圓鏡寺 / 円鏡寺 Enkyo-Ji, Futtsu . - Chiba

. Enkyooji 円鏡寺 Enkyo-Ji . - Kitagata, Gifu 岐阜県 北方

. Enmadoo 閻魔堂 Emma-Do, Emma Halls in Edo .
- - - - - Fukagawa "深川ゑんま堂" Fukagawa Emma-Do .
- 華徳院 Ketoku-In - Suginami // - 太宗寺 Taiso-Ji - Shinjuku // - 善養寺 Zenyo-Ji - Toshima

. Enman-In Monseki 円満院門跡 / 圓満院 . - Otsu, Shiga
- - - - - Konjiki Golden Fudo 金色不動明王

. Enmanji 円満寺 Enman-Ji . - Mie

. Enmei-Ji 延命寺 / Migawari Fudo 身代わり不動 . - Tochigi

. Enmeiji 延命寺 Enmei-ji Shikoku Henro 54

. Enmyooin 円明院 / 圓明院 Enmyo-In, Yakushi .

. Ennooji 圓應寺 Enno-Ji, Kannon, Yokohama .

. Ennooji 圓能寺 Enno-Ji - Suwazan Fudo 諏訪山不動 .

. Ennyoji 円如寺 Ennyo-Ji . - Yakushi, Chiba

. Enpukuji 円福寺 Enpuku-Ji . - Kannon, Mie

. Enryakuji 延暦寺 Enryaku-Ji . Hieizan 比叡山 Kyoto

. Enseiji 円政寺 Ensei-Ji Fudo . - Yamaguchi

. Ensenji 聖王山 法明院 円泉寺 Ensen-Ji . - Setagaya, Tokyo
- - - - - and the Hall 太子堂 Taishido

. Enshooji 円照寺 / 圓照寺 Ensho-Ji . - Shinjuku, Tokyo
- - - - - and the Saemon sakura 右衛門桜 cherry tree

. Enyooji 圓養寺 Enyo-Ji / 円養院 Enyo-In - Shirakawa . Fukushima Fudo

. Enzooji 円蔵寺 / 圓藏寺 Enzo-Ji . - Chiba, Yakushi

. Eryuuji 恵隆寺 Eryu-Ji - Tachiki Kannon 立木観音 . - Fukushima, Aizu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. Edo Tokyo Pilgrimages - List .
東京下町八社巡り 8 Shrines in Shitamachi //
東京十社 10 Shrines in Tokyo // 東都七天神 7 Tenjin Shrines
准勅祭社 12 Jun Chokusaisha

Edo 江戸三十三観音霊場 Pilgrimage to 33 Kannon Temples of Edo

.......................................................................

. eboshi えぼし, 烏帽子 official headgear .

. Ena Valley in Gifu 恵那峡 - 岐阜県 .
Iitaka Kannon 飯高観音
Tenyuzan Daito-In with Fudo Myo-O 天祐山大洞院のお不動様
Tenyu Inari 天佑山大洞院 天佑稲荷

. Enmei Jizo 延命地蔵 Jizo for a long life .
Enmei Hayari Jizo 延命はやり地蔵 Hayari Jizô, Hayarijizo
o-keshoo enmei Jizoo お化粧延命地蔵尊

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: