19/12/2014

- - - FFF - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -

. Fuji jinja 富士神社 Fuji Shrine . Tokyo, Komagome

. Fujishiro Jinja 藤白神社 Fujishiro shrine . Kainan, Wakayama
. . . . . first on the old road to Kumano 熊野古道


. Fukagawa Shinmeigu 深川神明宮 . - Edo / Tokyo
and Fukagawa Hachiroemon 深川八郎右衛門

. Fukuo Jinja 福王神社 Fukuo Shrine . - Mie

. Fukushima Inari Jinja 福島稲荷神社 Fukushima Fox Shrine. . Miyagi


Fukuyama Bingo Shrine - 福山備後護国神社 Kyushu


. Funabashi Daijinguu 船橋大神宮 Funabashi Daijingu . Chiba


. Funadama Jinja 船玉神社 Shrines .
funadama 船玉 / 船霊 / 船魂 guardian deity of a boat / funadama san 船玉さん / フナダマサン / funatama フナタマ


. Fushimi Inari Taisha 伏見稲荷大社 . Kyoto


. Fuuji Hachimangu 風治八幡宮 Fuji Hachimangu . - Fukuoka


. Fuurooguu 風浪宮 Furo Shrine . - Fukuoka
. . . . . Isoramaru jinja 磯良丸神社

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -


. Fudo Myo-O 不動明王 and some Temples .

Fudo-Ji Temple Kurotakisan 黒滝不動 Kurotaki Fudo

Fudo-Ji Temple 豊中不動尊 Toyonaka Fudo

. 鷹揚山 加福不動寺 Oyozan Kafuku Fudo-Ji . - Tsugaru, Aomori

. Fukagawa Fudo Do 深川不動堂 . Tokyo 


. Fukooji 光應山 普光寺 Fuko-Ji . - Kanagawa, Hiratsuka

- - - - -

. Fukujuuin 福聚院 Fukuju-In Fudo .

. Fukujuji 福聚寺 Fukuju-Ji . Kokura. Yakushi Nyorai

. Fukumanji 福満寺 Fukuman-Ji . - Nagano. Yakushi Nyorai

. Fukusenji 福泉寺 Fukusen-Ji . Kanagawa, Yokohama

. Fukusenji 福泉寺 Fukusen-Ji . - Iwate, Tono, Tōno

. Fukushooin 福生院 Fukusho-In Fudo . - Nishiki, Nagoya

. Fukutokuji 福徳寺 Fukutoku-Ji, Nagano .
. . . . . hi mizu no Yakushi 日見ずの薬師 Yakushi not to see the sun


. Fumonji 普門寺 Fumon-Ji . - Gunma
pokkuri Kannon ぽっくり観音 / ポックリ観音

. Fumonji 普門寺 Fumon-Ji . - Saitama
大悲山 Daihizan 観音院 Kannon-In 普門寺 Fumon-Ji

. Futagoji 両子寺 Futago-Ji . - Oita. Fudo

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. Female Shinto Deities 女性の神々 .


....................................................................................................................................................

. Fertility rites - Sex and Shinto .


. Four-word Zen Teachings 四字禅語 yoji zengo .

. fuda osame 札納 bringing back the old year amulets .
osamefuda 納札


. FUDO - Pilgrimages to Fudo Myo-O Temples 不動明王巡礼
Fudo Myo-O Junrei - Fudo Pilgrims .


. Fujizuka, Fuji-zuka 富士塚 Mound to honor Mount Fujisan .
Many are located in the compound of a shrine.


. fune, O-Fune, Ofune Matsuri お船祭り Craft boats parades .


. furu hokora, koshi 古祠 old Hokora shrine .

. furu yashiro, furuyashiro, kosha 古社 old shrine .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: