07/12/2014

- - - RRR - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. Reference and LINKS .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -

. Raiden Jinja 雷電神社 . - Gunma

Rashomon Gate 羅生門 Kyoto and a Demon story

. Reiken Jinja 霊犬神社 Dog Shrine . Shizuoka

. Rikyuu Hachiman 離宮八幡 Rikyu Hachiman . - Uji, Nara. Uji jinja 宇治神社,and Ujigami Jinja 宇治上神社

. Rin Jinja 林神社 for Sweets . - Nara
Hayashijooin no Mikoto 林浄因命 Hayashi Join, Rin Join

. Rokushoguu 六所宮 Rokusho-Gu .
- same as Unagihime Jinja 宇奈岐日女神社 Unagi-Hime Shrine

. Rokusho Jinja 六所神社 Six Deities in Six Shrines .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -

. Raigooji 来迎寺 Raigo-Ji . - Shinjuku

Raikooin 大原来迎院 (らいこういん) Ohara Raiko-In - Raigo-In Kyoto

Raiooji 来応寺 Raio-Ji - Aichi
. pokkuri  ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Rakanji 羅漢寺 Rakan-Ji - 500 Arhats . Meguro, Tokyo

. Reibai-In 嶺梅院 . - Akita. Fudo
..... 補陀寺 Hoda-Ji

. Rendaiji 蓮台寺 Rendai-Ji - Yugasan 由加山 . Kurashiki, Okayama

. Rengein 蓮厳院 Renge-In 金剛勝山 Kongoshozan . 0 Saga Henro 63

. Renjooji 蓮城寺 Renjo-Ji . - Oita, Yakushi

. Renkooin, 蓮光院初馬寺 Renkoin, Renkoo-In . Tsu Town

. Renshooin 蓮正院 Rensho-In . - Tsugaru, Aomori
..... Kobo Daishi and Fudo Myo-O

. Rinnooji 輪王寺 Rinno-Ji . Nikko, Tochigi

. Rinshooin 麟祥院 Rinsho-In, Rinshoin . - Nerima, Tokyo
- and Lady Kasuga 春日局 Kasuga no Tsubone

. Risshooin 立正院 きしもじん Rissho-In Kishimojin . - Fukushima

. Rokkakudoo 六角堂 Rokkaku-Do, Rokkakudo . - Kyoto
and Ikenobo Ikebana 池坊 活け花


. Rokudoo Chinnooji 六道珍皇寺 Rokudo Chinno-Ji . Higashiyama, Kyoto

. Ruriji 瑠璃寺 temples names Ruri-Ji .
- - - - - Rurikooji 瑠璃光寺 temples names Ruriko-Ji - Rurikō-ji  

. Ryooanji 龍安寺 /竜安寺 Ryoan-Ji, Ryoanji . Kyoto
Dragon Peace Temple

. Ryoosanji 両山寺 Ryosan-Ji - Futakamiyama 二上山. Misakicho, Okayama

. Ryoosenji, Ryōsen-ji 霊山寺 Ryosen-Ji . - Nara

Ryoozenji, Ryōzen-ji 霊山寺 Ryozen-Ji Tokushima - Fudo

Ryootanji 龍潭寺 Ryotan-Ji Hikone, Shiga

. Ryudai-Ji 龍台寺 Fudo . - Kanagawa, Kawasaki

. Ryuudooji 龍洞寺 Ryudo-Ji "Dragon Cave Temple" .
Ryuu no makura ishi 龍の枕石 stone pillow for the dragon / Dragon's pillow rock

. Ryuugaiji 龍蓋寺 Ryugai-Ji "Dragon Lid Temple" / - Okadera 岡寺 .

. Ryuuginji 龍吟寺 Ryugin-Ji - Singing Dragon Temple .
..... Ryoogin An 龍吟庵 Kyoto
ryuugin koshoo 龍吟虎嘯  Dragon and Tiger lore


. Ryuugeji 龍華寺 (竜花寺) Ryuge-Ji "Dragon Flower Temple" .
in various parts of Japan

Ryuuhooji 了法寺(Ryuho-Ji and TORO BENTEN とろ弁天. Hachioji, Tokyo

. Ryuukakuji 龍角寺 Ryukaku-Ji . - Chiba

. Ryuukooji 龍口寺 Ryuko-Ji - Dragon Mouth Temple .
Fujizawa. Saint Nichiren and
Tatsu no Kuchi 竜の口 the "Mouth of the Dragon"

. Ryuukoo Fudoo 龍光不動尊 Ryuko Fudo Son . Ginza

. Ryuukooji 龍光寺 Ryuko-Ji - Temple of Dragon's Ray .
Ryuukooin 龍光院 Ryuko-In // Ryookooin 龍光院 Ryoko-In
. . . . . and
Ryuutokuji 竜得寺 Ryutoku-Ji "Temple of Great Dragon Quality"

. Ryuukooji 龍興寺 Ryuko-Ji . Fukushima - Fudo

. Ryuukooji 龍興寺 Ryuko-Ji . - Oita, Yakushi

. Ryuuoo in 龍王院 Ryuo-In - Dragon God Hall .
at temple Kinpusenji 金峯山寺, Yoshino, Nara

. Ryuuooji 竜王寺 Ryuo-Ji "Dragon King Temple" .

. Ryuusenin 龍泉院 Ryusen-In .

. Ryusen-ji 龍泉寺 龍頭不動尊 Ryuto Fudo .
- Tochigi

. Ryuusenji 龍泉寺 Ryusen-Ji "Dragon Fountain Temple" .
Aichi, Nagoya 愛知県名古屋市守山区

Ryuusenji 龍泉寺 Ryusen-Ji - Hachioji
. pokkuri Kannon ぽっくり観音 / ポックリ観音l .

. Ryuuzooji 龍蔵寺 / 竜造寺 Ryuzo-Ji . - Yamaguchi. Fudo


..........................................................................................................................................................


. ranma 欄間 transom .

. reiboku 霊木 divine tree, "tree with a divine soul" .


. reibyoo 霊廟 mausoleum - mitamaya 御霊屋 - tamaya 霊屋
- rei-oku 霊屋, o-tamaya お霊屋 .. reisai 例祭 annual festival .


. Rokugo Manzan 六郷満山 Kunisaki Oita .

. rokuharamitsu 六波羅蜜 six paramitas,
six religious practice, roku haramitsu .


. Rokusan sama 六三さま Deity of Illness .

. Root Shinto - Book by Tresi Nonno .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: