06/12/2014

- - - SSS - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
. ABC-List of Shrines and Temples .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -


. Shinto Deities 神 kami .

..............................................................................................................................................

. Sada Jinja 佐太神社 Sada Jinja . - Matsue

. Saginomiya Hachiman Jinja 鷺宮八幡神社 . - Nakano, Tokyo

. Sai Jinja 狭井神社 . Nara

. Saijo Inari Fox Shrine 最上稲荷 . 最上位経王大菩薩. Okayama

. Sakai Jinja 境神社 . Misakicho, Okayama

. Sakaki Jinja 榊神社 / 第六天榊神社 Dairokuten Sakaki Jinja . - Tokyo

. Sakaori no Miya 酒折宮 and Yamato Takeru 日本武尊

. Sakatoki Jinja 酒解神社 . - Kyoto

. Sakura Jingu 桜神宮 . - Tokyo

. Sakurada Jinja 櫻田神社 / 桜田神社 . - Roppongi, Tokyo

. Sakuraoka Daijinguu 櫻岡大神宮 Sakuraoka Daijingu . Sendai, Miyagi

. Samezu Hachiman Jinja 鮫洲八幡神社 Samezu Hachiman Shrine . Tokyo

. Samuhara jinja サムハラ神社 「■□■△」 . Osaka

. Sannoo Jinja, Sannō Jinja 山王神社 Tameike Sanno Shrine . - Tokyo
..... Hie Jinja 日枝神社, 日吉神社 Hiyoshi Shrine.

. sannomiya 三の宮 third shrines .

. Sarue Jinja 猿江神社 / Sarue Inari 猿江稲荷 "Monkey Inlay" .
- and 猿藤太 Mashira no Tota. Tokyo

. Saru Jinja 猿神社 "Monkey Shrine" . Tsuyama, Okayama

. Sarumaru Jinja 猿丸神社と猿丸大夫 . - Kyoto


. Seiganji 誓願寺 Seigan-Ji . Nagoya, Aichi

. Seimei Jinja 清明神社 . Kyoto.
Abe no Seimei 阿倍晴明 (921 - 1005)

. Seisen-Ji 正仙寺 / Fukiage Fudo 吹上不動 . Tochigi


. Seki Jinja 関神社 "border shrine" . - Kyoto
- - - . Seki Semimaru Jinja 関蝉丸神社 .
at Oosaka no seki 逢坂の関 Osaka no seki, border between Yamashiro and Omi


. Sekino Shrine, Takaoka 高岡関野神社 . Toyama

. Sekizan Zen-In 赤山禅院 . - Kyoto

. Sengen Jinja 浅間神社 . for Mount Fuji 富士山 . Yoshida, Gunma

. Setsuan Inari Jinja 蛻庵稲荷神社 . - Nagano


. Shakujii Myōjinshi 石神井明神祠 Shakuji Myojin Shrine . - Nerima

. Shiba Daijinguu 芝大神宮 . Tokyo. Shiba Daimyojin Shrine

. Shibagaki Shrine 柴籬神社 . - Osaka

. Shibata Jinja 柴田神社 . - Fukui
Sanshimai Jinja 三姉妹神社

. Shimo Jinja 霜神社 "Frost Shrine" - Shimomiya . - Mount Aso, Kyushu
- the legend of Kihachi 鬼八

. Shinagawa Jinja 品川神社 . Tokyo

. Shinmei Daijinguu 神命大神宮 Shinmei Daijingu . Tokyo

. Shinmei Jinja 神明神社 . Toba, Mie
- - - - - Ishigami san 石神さん Stone Deity for woman divers

. Shinonome Jinja 東雲神社 . Matsuyama, Ehime

. Shinra Jinja 新羅神社 - a Korean connection . Fukui

. Shinzan Jinja 新山神社 . Akita

. Shiogama Jinja 鹽竈神社 . Shiogama town, Miyagi

. Shirahige Jinja 白鬚神社 Shrines in Japan .

. Shirakwaw Kashima Jinja 白河 鹿嶋神社 . Fukushima

. Shirohebi Jinja 岩国白蛇神社 Iwakuni .

. Shishimizuka jinja 鹿見塚神社 . - Tokyo

. Shitateru Hime Jinja 下照姫神社 Shrines . - Shita-teru-hime-no-mikoto 下照媛

. Shitaya Jinja 下谷神社 . - Ueno, Tokyo

. Shiwahiko Jinja 志波彦神社 / Shiogama Jinja 塩釜神社 .


. Shooan 西高井戸松庵稲荷神社 Nishi-Takai Shoan Inari Jinja . Suginami, Tokyo

. Shoo Hachimanguu 正八幡宮 Sho Hachimangu .

Shooin Jinja 松蔭神社 Shoin Jinja - Tokyo - Yoshida Shoin 吉田松陰
- - Shoin Jinja - facebook

. Shooki Jinja 鍾馗神社 Shoki Jinja Shrine . - Kyoto

. Shusse Inari Jinja 出世稲荷神社 . Kyoto

. sooja 総社 Soja shrines、"combined shrines" .

. Sooja Daijinguu 総社大神宮 Soja Daijingu . Echizen, Fukui
- - - - - Osonja San おそんじゃさん

. Soshino Hachimangu 祖師野八幡宮 . - Gifu, Gero Onsen

. Star Shrines, Hoshi Jinja 星神社 .
.. and Myooken Bosatsu (Myoken)

. Suehiko Jinja 陶彦神社 and 深川神社 Fukagawa Jinja . - Aichi, Komainu

. Sueyama Jinja 陶山神社 . Arita, Saga, a shrine for the God of Pottery

. Suga Jinja 須我神社 . - Izumo

. Suga Jinja 須賀神社 . Kyoto

. Sugimori Jinja 椙森神社 . - Tokyo

. Suikyo Jinja 水鏡神社 - Suikyo Tenjin 水鏡天神 Suikyo Tenjin . - "Water Mirror Shrines" *

. Suimu Jinja 水無神社 . - Nagano, Kiso Fukushima

. Suitenguu 水天宮 Suitengu, Shrine for the Water God . Tokyo

. Sumiyoshi Jinja 住吉神社 Sumiyoshi Shrines .
- Sumiyoshi Taisha 住吉大社 - and legends

. Sumo Jinja 相撲神社 . - Nara

. Susa Jinja 須佐神社 / 須佐大宮 . - Izumo

. Susaki Jinja, Suzaki Jinja 洲崎神社 . Aichi

. Suwa Taisha 諏訪大社 / Suwa Jinja 諏訪神社 . Shinano. Nagano

. Suzuki Jinja 鈴木神社 . Amakusa, Nagasaki - for Suzuki Shigenari 鈴木重成 (1588 - 1653)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -

. Saidaiji 西大寺 Saidai-Ji Koyasan . - Kagoshima. Fudo

. Saidaiji 西大寺 Saidai-Ji . Okayama

. Saidooji 済渡寺 Saido-Ji . - Okayama
]
. Saifukuji 最福寺 Saifuku-Ji . - Kagoshima. Fudo
- Priest 池口恵観 Ekan Ikeguchi Ekan

. Saifuku-Ji 西福寺 Kaiun Fudo 開運不動. - Ibaraki, Isohama

. Saiganji 西岸寺 Saigan-Ji .
and 任口上人 Ninko Shonin. Fushimi, Kyoto
. 西岸寺 Saigan-Ji - Kannon .

. Saihooji 西方寺 / 西法寺 Saihoji, Saiho-Ji Nagano.

. Saiho-Ji 西方寺 Higiri Fudo 日ぎり不動尊 . - Yokohama

. Saijooji 最乗寺 Saijo-Ji - 大雄山 Daiyuzan . - Kanagawa
- Tengu Dōryō 道了大権現 Doryo Daigongen

. Saikaiji 済海寺 Saikai-Ji .

. Saikooin 西光院 Saiko-In .

. Saikooji 西光寺 Saiko-Ji . - Fudo, Shimonoseki
. Saikooji 西光寺 Saiko-Ji . - Sendai, Miyagi
Ootaki Fudo 大滝不動 Otaki Fudo - at the BIG Waterfall

. Saimyooji 最明寺 Saimyo-Ji. Shikoku.

. Saimyooji 最明寺 Saimyo-Ji - Yakuyoke Fudo .

. Saishooin 最勝院 Saisho-In - 不動堂 Fudo Hall . - Byodo-In

. Saishoo In 最勝院 Saisho-In . - Hirosaki, Aomori
..... 猫突不動明王 Nekotsuki Fudo Myo-O

. Saishooji 最勝寺 Saisho-Ji Kannon .

. Saishooji 西勝寺 Saisho-Ji . - Fukushima - Fudo

. Saichooji 西長寺 Saicho-Ji . Yamaguchi - Fudo

. Sakurado Yakushi 桜堂薬師 / 櫻堂薬師 . - Gifu

. Sanbutsuji 三佛寺 Sanbutsu-Ji . Yokohama - Kannon

. Sanbutsuji Mitokusan 三徳山三仏寺 . - Tottori, Nageire-Do

. Sanjuusan Gendoo 三十三間堂 Sanjusan Gendo Hall . Kyoto

- . Sanjūsangen-dō 深川三十三間堂 Fukagawa Sanjusan Gendo, Tokyo .

. Sankoji 三鈷寺 Sanko-Ji - Kyoto -"temple of the three-pronged vajra .
... with 金色不動尊 konjiki Golden Fudo

. Sanmeiin 三明院 Sanmei-In . - Oita. Fudo

. Sanpooji 三寳寺 ( 三宝寺)Sanpo-Ji - Kyoto
..... and - Tokyo, Nerima Ward

. Sanzenin 三千院 Sanzen-In . Ohara, Kyoto.

. Saranuma Fudo 皿沼不動 永昌院 Eisho-In .
- 東叡山寛永寺 The Hieizan of the East - Adachi, Tokyo

. Sasano Kannon 笹野観音 . Yamagata


. Seichooji Seichô-ji 清荒神 清澄寺 Seicho-Ji . - Hyogo, Takarazuka - Kiyoshikôjin

. Seiganji 聖願寺 Seigan-Ji . - Nagoya, Aichi - Ubakoyama 姥子山 Fudo

. Seiganji 清巖寺 Seigan-Ji . - Kannon, Sugamo

. Seikooji, Seikō-Ji 星光寺 Seiko-Ji . - Kyoto

. Seikyooji 清鏡寺 Seikyo-Ji . - Yamaguchi

. Seirinji Kannon 清林寺 観音 Seirin-Ji Kannon .

Seiryooji 清涼寺 Seiryo-Ji (Seiryoji)
... and Shakado 釈迦堂 The Shaka Hall, Kyoto

. Seiryuujii, Shooryuuji 青竜寺 Seiryu-Ji Temples .
Azure Dragon of the East

. Seishinji 青森寺 Seishin-Ji 成田山 Naritasan . - Aomori
..... 成田不動尊 Narita Fudo

. Seishinji 聖心寺 Seishin-Ji 五色山 Goshikisan . - Aomori. Aizen Myo-O

. Seisuiji Kannon 清水寺 観音 . - Tokyo

. Seitaiji 清泰寺 Seitai-Ji . - Fudo and Kannon

. Sekidera 関寺 . - and Sekidera Komachi 関寺小町

Sekkooji 石光寺 Sekko-Ji - Nara
. Sekko-Ji - pokkuri  ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Seneiji 専栄寺  / 専榮寺 Senei-Ji . - Chiba - pokkuri Benten ポックリ弁天

. Sengakuji 泉岳寺 Sengaku-ji .
and the 47 Ronin (Chushingura 忠臣蔵)

. Senjuji 千手寺 / 専修寺 temples called Senju-Ji . .
Kameoka, Kyoto // Mie // Okayama

. Senkokuji 泉谷寺 Senkoku-Ji .

. Senkooin 仙光院 Senko-In . - Arakawa, Tokyo
..... Miminashi Fudoo 耳無不動 "Fudo without ears"

. Senkooji 全興寺 Senko-Ji / 地獄堂 Jigoku-Do "Hall of Hell" . - Osaka

. Senmi Yakushi-Ji 川見薬師寺 (せんみやくしじ)Kawami Yakushi-Ji . - Aichi

. Sennyoji 千如寺 Sennyo-Ji 雷山 Raizan . - Saga. Fudo
- and priest 清賀上人 Seiga

. Senpukuji 泉福寺 Senpuku-Ji Fudo .

. Sennenji 専念寺 Sennen-Ji .

. Sennyuuji 泉涌寺 Sennyu-Ji . - Kyoto - 楊貴妃観音 Yokihi Kannon

. Senryuuji 泉龍寺 Senryu-Ji . - Tochigi. Fudo

. Senryuuji 泉竜寺 Senryu-Ji “Fountain Dragon Temples” .

. Senshooji 専称寺 Sensho-Ji . - Yokohama

. Sesonin 世尊院 Seson-In . - Yokohama

. Shaka-In 釈迦院 - Kumamoto .

. Shibahara Fudo Hall 芝原不動堂 . - Saitama

. Shibamata Taishakuten 柴又帝釈天 - 題経寺 Daikyo-Ji . - Tokyo

. Shidodera 志度寺 Shido-Dera . - Kagawa. Henro 86

. . SHIKOKU HENRO .. Archives from Temple 01 to 88 . .
 SHIKOKU 不動 Fudo Myo-O Pilgrims to 36 Temples

. Shin Daibutsu-Ji 新大仏寺 New Daibutsu Temple . Iga town, Mie

. Shinjoin 心城院 Shinjo-In . - Tokyo
- - - - - Yanagi no i 柳の井 well of the willow / Yushima Kannon 湯島観音

. Shinmyoo-In 岩屋山志明院 - Shinmyo-In Iwaya Fudo 岩屋不動 . - Kyoto

. Shinpooji 心法寺 Shinpo-Ji .

. Shinpukuji 真福寺 Shinpuku-Ji . - Kanagawa. 和田不動 Wada Fudo

. Shinpukuji 真福寺 / 眞福寺 Kannon - Yokohama .

. Shinpukuji 真福寺 / 眞福寺 Shinpuku-Ji . 宝生院 Hoshoin - Nagoya

. Shinpuku-Ji 真福寺 Ichijo-In 一乗院 Tsukuba Fudo 筑波不動 .

. Shinshooji 神照寺 Shinsho-Ji . - Shiga, Nagahama

. Shippooryuuji 七宝瀧寺 Shipporyu-Ji . -Osaka - Fudo

. Shisendoo 詩仙堂 Shisen-do . Kyoto - Jozan-ji 丈山寺

. Shitennoji 四天王寺 Shitenno-Ji . Osaka


. Shooboo-in 正宝院 Shobo-In - Tobi Fudo 飛不動尊 Flying Fudo . Tokyo

. Shoobooji 岩間山正法寺 Shobo-Ji . - Shiga
- - - - - 岩間寺 - Iwamadera Fudo

. Shoochi-in 正智院 Shochi-In . - Wakayama, Koyasan Fudo

. Shoodaiji 聖代寺 Shodai-Ji . Shikoku Henro. Fudo

. Shooden-In 聖天院 Shoden-In - (Shoten-In) .
- - - - -勝楽寺 Shoraku-Ji, Saitama

. Shoofukuji 崇福寺 Shofuku-Ji . Nagasaki

. Shoofukuji 正福寺 Shofuku-Ji . ^ Fudo, Saitama

. Shoofukuji 正福寺 Shofuku-Ji . - Yokohama

. Shoogenji 松源寺 Shogen-Ji .

. Shōgetsu-in Taidō, Shoogetsuin 松月院 大堂 Shogetsu-In Taido . - Itabashi

. Shoogonji 荘厳寺 Shogon-Ji / Hatagaya Fudo  幡ヶ谷不動 . - Shibuya, Tokyo

. Shooheiji 正平寺 Shohei-Ji . - Yakushi, Kyushu

. Shoojooji 勝常寺 Shojo-Ji .  Aizu Wakamatsu, Fukushima
- - - - - and Priest Tokuitsu 得一 徳溢

. Shoojooke In 清浄華院 Shojoke-In . Kyoto

. Shookanji 正観寺 Shokan-Ji . - Kannon, Kanagawa

. Shoomyooji 正明寺 Shomyo-Ji . - Shiga / Fudo

. Shoonenji 称念寺 Shonen-Ji . Tsuboi 坪井宿, Okayama

. Shoorinzan 少林山 達磨寺 Shorinzan Daruma Temple . Takasaki, Gunma 高崎

. Shooryuuji 昌竜寺 Shoryu-Ji . Miyazaki, Yakushi

. Shoosanji 焼山寺 Shosan-Ji, Shozan-Ji . - Tokushima
Shikoku Henro 12 - with Fudo Myo-O

. Shoosenji 小川寺 Shosen-Ji . - Edo
- for 小川九郎兵衛 Ogawa Kurobei (1622 - 1670)

. Shoosenji 正泉寺 Shosen-Ji / Namamugi Fudo 生麦不動尊 .

. Shooshinji 崇真寺 Shoshin-Ji . Inageta, Tochigi. Fudo 20

. Shoosooin, Shōsō-in 正倉院 Shosoin, Shoso-In . Treasure House, Todai-Ji, Nara

. Shussekiji 出石寺 Shusseki-Ji .

. Shuinji 種因寺 Shuin-Ji .

. Shuutoku-in 種徳院 Shutoku-In . - Sano, Ibaraki
こち亀六地蔵 Kochikame Roku Jizo and 両津勘吉 Ryotsu Kankichi (Manga)

. Shuuzenji 修善寺 Shuzen-Ji, Shuzenji . - Shizuoka

. Sokujooin 即成院 Sokujo-In .

. Sooenji 相円寺 / 相圓寺 Soen-Ji .

. Sooganji 總願寺 Sogan-Ji . - Saitama
..... 不動ヶ岡不動尊 Fudo-ga-oka Fudo Son

. Soogenji 宗源寺 Sogen-Ji . - Tokyo, Waseda

. Soojiji 総持寺 Soji-Ji . - Osaka.
Fujiwara Yamakage 藤原山陰 and the Kitchen Knife Ceremony

. Soji-Ji 総持寺 / 田無不動 Tanashi Fudo . - Tokyo

. Soojoogadani Fudoo Doo 僧正ガ谷不動堂
Fudo Hall in Sojogatani / 僧正谷 .


. Sookeiji 宗慶寺 Sokei-Ji . - Koishikawa, Bunkyo
..... Gokurakusui 極楽水“Paradise Water”well

. Sookoji 宗興寺 Soko-Ji . - Yokohama

. Soorinji 双林寺 Sorin-Ji . - Kurihara, Miyagi. Yakushi

. Sooseiji 宗清寺 Sosei-Ji . - Tokyo, Waseda


. Sumadera 須磨寺 .
. and 色の浜 Ironohama
- - - Shrine Tada Jinja ... 多太神社 ... and Matsuo Basho

. Sugimotodera 杉本寺 Sugimoto-Dera - . Kamakura

. Suzumushidera 鈴虫寺 Suzumushi Temple . Kyoto

.......................................................................................................................................................

. saiden 斎田 ritual Shrine paddy / shinden 神田 "divine rice field" .
- - - - - iwaida 祝田 "field for celebrations" / nukihoden, nukihoda 抜穂田 "field to pull out ripe rice ears"
- - - - - shinsen-den 神饌田, miyaden 宮田, gokūden 御供田,
- - - - - mitoshiro, mitashiro 御戸代 / 御刀代 / 御田代 .

- Saitobaru kofungun 西都原古墳群 Kofun mounds at Saitobaru -

. sakaki 榊 sacred Sakaki tree . - Cleyera japonica

. Sake Legends and Buddhist Temples 酒とお寺 .

. Sake Legends and Shinto Shrines 酒と神社 .

. sake-ishi 鮭石 "salmon stones" - iwakura 磐座 / 岩座 sacred rock, divine rocks .

. Sanbo Kojin 三宝荒神 "the fierce deities of the three treasures" .

sandoku 三毒 "three poisons" of the mind and heart

. sandoo, sandō 参道 Sando access road to a shrine or temple .

. sange 散華 "scattering blossoms" amulets .

. sanmitsu 三密 "three secrets" of Shingon 真言 .

. sanjuuroku dooji 三十六童子 Sanjuroku Doji - 36 attendants of Fudo Myo-O .

. Sanno Gongen 山王権現 and Hie shrines.

. sanshu no jingi 三種の神器 Sanshu no Shinki - Three Imperial Regalia .
- Mikusa no Kandakara -
the sword Kusanagi no Tsurugi (草薙劍),
the mirror Yata no Kagami (八咫鏡), and
the jewel Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉).

. Saruhachi 申八梵王 / さるはちぼんのう Saruhachi Bonno deity .
- Sarutahiko deity 猿田彦, 猿田彦神 - Sarugami 猿神 Monkey Deity

. satomiya 里宮 village shrines .

. sazare ishi さざれ石 - 細石 boulder grown from pebbles .

. seibyoo, seibyō 聖廟 Seibyo. holy mausoleum.
soobyoo, sobyō 宗廟 Sobyo - mausoleum for the ancestors
for Confucius and other deified persons

. sekibutsu 石仏 stone Buddhas .
- - - - - . sekibutsu 石仏 stone Buddhas by Bunei, Okayama .

. Sekison San 石尊山 Venerable Stone Deities .

. sennin 仙人と伝説 Legends about Immortals .

. Sex, Japan's Sexual Gods - Fertility rites .

. shaden 社殿 main Shrine building .

. shagoo  社号 shago "Name of a shrine", naming .
Names of types of shrines, such as daijinguu, jinguu, guu, taisha, and sha.

. Shibaten しばてん / 芝天 Kappa water deity from Tosa / Kochi .


. shichidoo garan 七堂伽藍 shichido garan
Temple compound with seven main buildings .

garan 伽藍 temple compound

. shichi daiji 七大寺 seven large temples in Nara .
- - - - - Nanto Shichi doo 南都七堂

. shichinin misaki 七人ミサキ "Misaki of seven people" .

. shichisha gongen 七社権現 Gongen from Seven Shrines .
- - - - -伊豆権現 Izu Gongen、箱根権現 Hakone Gongen、日光権現 Nikko Gongen、白山権現 Hakusan Gongen、熊野権現 Kumano Gongen, 蔵王権現 Zao Gongen and 山王権現 Sanno Gongen.

. Shido Shogun 四道将軍 Generals Dispatched to Four Circuits .

. Shikigami 式神, Shiki no Kami 式の神 .

. shimenawa 注連縄 a sacred rope .

. shimotsuki matsuri 霜月祭り shimotsuki festivals .

. shinboku 神木, shinju 神樹 sacred tree, divine tree .

. shinbyoo 神廟 Shinbyo "a sacred place for the deity".
Ise shrine and others with deified person enshrined

. shinbutsu 神仏 kami to hotoke .
shinbutsu shūgō, shinbutsu shuugoo 神仏習合 syncretism - shinbutsu bunri 神仏分離 separation
- - - - - . shinbutsu in Edo  江戸の神仏 Kami and Hotoke in Edo .

. shinbutsu reijo junpai no michi 神仏霊場巡拝の道 Shinbutsu pilgrimage .

shindan 神壇 shelf for the kami - saidan 祭壇 - kamidoko かみどこ
(there is also a butsudan 仏壇 for the souls of the ancestors)

. shingoo, shingō 神語 Shingo. divine title .
myoojin 明神, daibosatsu大菩薩, gongen 権現 . . .

. shingun 神軍 / jingun ジングン heavenly army phenomenon .
- yane 矢根, yanone 矢の根 lit. "arrow root" - arrowhead

. shinguu, shingū  新宮 Shingu "new shrine" category .

. shinigami 死神 God of Death "Grim Reaper" .

. shinkyoo 神鏡 Shinkyo - "mirror of the kami", divine mirror .

. shinrei, mitama 神霊 / 心霊 divine spirit, Geist . -

. shinsatsu 神札 , mamorifuda 守り札 .

. Shinsenen 神泉苑 Shinsen-En Garden - Kyoto .

. shinshi 淫祠 Hokora shrine for a doubtful, unreliable deity .

. shinzoo 神像 statues of Shinto kami deities .

. shiryoo 死霊 spirit of the dead - sorei 祖霊 ancestral spirits .

. shinsen 神饌(しんせん) Shinto- Food offerings - Shinto-Speiseopfer .
- - - - - “honorable food” mige 御食(みけ), minie 御贄(みにえ). cooked and prepared food 熟饌(じゅくせん jukusen), raw food 生饌(せいせん)seisen. Ritual fire for the cooking has to be made with a flint stone (忌火・いみび)imibi / inbi.
- - - - - shinsenmai 神饌米 rice for the Kami
- - - - - mitana shinsen  御棚神饌 food offerings at shrine Kasuga Taisha

. Shinto and Oni Demons 神道と鬼 .

. shinza 神座 / 神籬 seat of the deity, divine seat, divine throne .
- - - - - shintai (神体 body of the kami), or go-shintai (御神体 sacred body of the kami)

. shoogongu  荘厳具 Shogun-Gu, ritual decorations .

. Shoogunzuka 将軍塚 Shōgunzuka, Shogunzuka Mound in Kyoto .

. shookonsha 招魂社 - "spirit-inviting shrine" . - Gokoku jinja 護国神社 Gokoku Shrine

. Shōmu Tennō 聖武天皇 Emperor Shomu Tenno (707 - 755 ) .

. shoosha, oyashiro, koyashiro 小社 small shrine .

. shooshi 小祠 small Hokora shrine .

. shugojin 守護神 protector deities .

. shusse 出世 shrines and temples to pray for a good career .


. sojin, soshin, oyagami 祖神 spirits of ancestral deities .

. sonsha 村社 "villge shrine" .

. soorin 相輪, Sorin, finial on a roof .
ryuusha, ryusha 竜車, 竜舎 "Dragon wheel, dragon vehicle"

. sorei 祖霊 ancestral spirits, ancestor spirits .
- - - - - soreisha 祖霊社 "shrine for the ancestor sprits"

. sosha そしゃ "other shrines" .

. sotoba 卒塔婆 と伝説 Legends about grave markers .

. sorakamisan Sora Kami San 空神さん Deity of the Sky / Tengu .

. suki saiden 主基斎田 divine rice paddy in the auspicious West .

. sunafumi 砂踏み walking on sacred sand - henro pilgrims .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- ABC-LIST -


- AAA - / - BBB - / - CCC - / - DDD - / - EEE -

- FFF - / - GGG - / - HHH - / - I I I - / - JJJ -

- KK KK - / - LLL - / - MMM - / - NNN - / - OOO -

- PPP - / - QQQ - / - RRR - / - SSS - / - TTT -

- UUU - / - VVV - / - WWW - / - XYZ -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1 comment:

Gabi Greve said...

Seichô-ji
Kiyoshikôjin

兵庫県宝塚市.清荒神
清荒神清澄寺
.
https://www.facebook.com/groups/1393007937670955/search/?query=Maitani