Showing posts sorted by relevance for query Kyoto. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query Kyoto. Sort by date Show all posts

06/12/2014

- - - SSS - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
. ABC-List of Shrines and Temples .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -


. Shinto Deities 神 kami .

..............................................................................................................................................

. Saginomiya Hachiman Jinja 鷺宮八幡神社 . - Nakano, Tokyo

. Sai Jinja 狭井神社 . Nara

. Saijo Inari Fox Shrine 最上稲荷 . 最上位経王大菩薩. Okayama

. Sakai Jinja 境神社 . Misakicho, Okayama

. Sakaki Jinja 榊神社 / 第六天榊神社 Dairokuten Sakaki Jinja . - Tokyo

. Sakaori no Miya 酒折宮 and Yamato Takeru 日本武尊

. Sakatoki Jinja 酒解神社 . Kyoto

. Sakurada Jinja 櫻田神社 / 桜田神社 . - Roppongi, Tokyo

. Sakuraoka Daijinguu 櫻岡大神宮 Sakuraoka Daijingu . Sendai, Miyagi

. Samezu Hachiman Jinja 鮫洲八幡神社 Samezu Hachiman Shrine . Tokyo

. Samuhara jinja サムハラ神社 「■□■△」 . Osaka

. Sannoo Jinja, Sannō Jinja 山王神社 Tameike Sanno Shrine . - Tokyo
..... Hie Jinja 日枝神社, 日吉神社 Hiyoshi Shrine.

. sannomiya 三の宮 third shrines .

. Sarue Jinja 猿江神社 / Sarue Inari 猿江稲荷 "Monkey Inlay" .
- and 猿藤太 Mashira no Tota. Tokyo

. Saru Jinja 猿神社 "Monkey Shrine" . Tsuyama, Okayama

. Sarumaru Jinja 猿丸神社と猿丸大夫 . - Kyoto


. Seiganji 誓願寺 Seigan-Ji . Nagoya, Aichi

. Seimei Jinja 清明神社 . Kyoto.
Abe no Seimei 阿倍晴明 (921 - 1005)


. Seki Jinja 関神社 "border shrine" . - Kyoto
- - - . Seki Semimaru Jinja 関蝉丸神社 .
at Oosaka no seki 逢坂の関 Osaka no seki, border between Yamashiro and Omi


. Sekino Shrine, Takaoka 高岡関野神社 . Toyama

. Sekizan Zen-In 赤山禅院 . - Kyoto


. Sengen Jinja 浅間神社 . for Mount Fuji 富士山 . Yoshida, Gunma


. Shiba Daijinguu 芝大神宮 . Tokyo. Shiba Daimyojin Shrine

. Shibata Jinja 柴田神社 . Fukui
Sanshimai Jinja 三姉妹神社

. Shimo Jinja 霜神社 "Frost Shrine" - Shimomiya . Mount Aso, Kyushu
- the legend of Kihachi 鬼八


. Shinagawa Jinja 品川神社 . Tokyo

. Shinmei Daijinguu 神命大神宮 Shinmei Daijingu . Tokyo

. Shinmei Jinja 神明神社 . Toba, Mie
- - - - - Ishigami san 石神さん Stone Deity for woman divers

. Shinonome Jinja 東雲神社 . Matsuyama, Ehime

. Shinra Jinja 新羅神社 - a Korean connection . Fukui

. Shinzan Jinja 新山神社 . Akita

. Shiogama Jinja 鹽竈神社 . Shiogama town, Miyagi

. Shirahige Jinja 白鬚神社 Shrines in Japan .

. Shirakwaw Kashima Jinja 白河 鹿嶋神社 . Fukushima

. Shishimizuka jinja 鹿見塚神社 . - Tokyo

. Shitateru Hime Jinja 下照姫神社 Shrines . - Shita-teru-hime-no-mikoto 下照媛

. Shitaya Jinja 下谷神社 . - Ueno, Tokyo


. Shooan 西高井戸松庵稲荷神社 Nishi-Takai Shoan Inari Jinja . Suginami, Tokyo

. Shoo Hachimanguu 正八幡宮 Sho Hachimangu .

Shooin Jinja 松蔭神社 Shoin Jinja - Tokyo - Yoshida Shoin 吉田松陰
- - Shoin Jinja - facebook

. Shooki Jinja 鍾馗神社 Shoki Jinja Shrine . - Kyoto


. Shusse Inari Jinja 出世稲荷神社 . Kyoto. sooja 総社 Soja shrines、"combined shrines" .

. Sooja Daijinguu 総社大神宮 Soja Daijingu . Echizen, Fukui
- - - - - Osonja San おそんじゃさん

. Soshino Hachimangu 祖師野八幡宮 . - Gifu, Gero Onsen


. Star Shrines, Hoshi Jinja 星神社 .
.. and Myooken Bosatsu (Myoken)


. Suehiko Jinja 陶彦神社 and 深川神社 Fukagawa Jinja . - Aichi, Komainu

. Sueyama Jinja 陶山神社 . Arita, Saga
a shrine for the God of Pottery

. Suga Jinja 須賀神社 . Kyoto

. Suikyo Jinja 水鏡神社 - Suikyo Tenjin 水鏡天神 Suikyo Tenjin . - "Water Mirror Shrines" *

. Suimu Jinja 水無神社 . - Nagano, Kiso Fukushima

. Suitenguu 水天宮 Suitengu, Shrine for the Water God . Tokyo

. Sumiyoshi Jinja 住吉神社 Sumiyoshi Shrines .
- Sumiyoshi Taisha 住吉大社

. Sumo Jinja 相撲神社 . - Nara

. Susaki Jinja, Suzaki Jinja 洲崎神社 . Aichi

. Suwa Taisha 諏訪大社 . Shinano. Nagano

. Suzuki Jinja 鈴木神社 . Amakusa, Nagasaki
for Suzuki Shigenari 鈴木重成 (1588 - 1653)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -

. Saidaiji 西大寺 Saidai-Ji Koyasan . - Kagoshima. Fudo

. Saidaiji 西大寺 Saidai-Ji . Okayama

. Saifukuji 最福寺 Saifuku-Ji . - Kagoshima. Fudo
- Priest 池口恵観 Ekan Ikeguchi Ekan

. Saiganji 西岸寺 Saigan-Ji .
and 任口上人 Ninko Shonin. Fushimi, Kyoto

. Saihooji 西方寺 / 西法寺 Saihoji, Saiho-Ji .

. Saijooji 最乗寺 Saijo-Ji - 大雄山 Daiyuzan . - Kanagawa
- Tengu Dōryō 道了大権現 Doryo Daigongen

Saikooin 西光院 Saiko-In - Saitama
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Saikooji 西光寺 Saiko-Ji . - Sendai, Miyagi
Ootaki Fudo 大滝不動 Otaki Fudo - at the BIG Waterfall

. Saimyooji 最明寺 Saimyo-Ji. Shikoku.


. Saishooin 最勝院 Saisho-In - 不動堂 Fudo Hall . - Byodo-In

. Saishooji 西勝寺 Saisho-Ji . - Fukushima - Fudo

. Saishoo In 最勝院 Saisho-In . - Hirosaki, Aomori
..... 猫突不動明王 Nekotsuki Fudo Myo-O

. Sakurado Yakushi 桜堂薬師 / 櫻堂薬師 . - Gifu

. Sanjuusan Gendoo 三十三間堂 Sanjusan Gendo Hall . Kyoto
- . Sanjūsangen-dō 深川三十三間堂 Fukagawa Sanjusan Gendo, Tokyo .

. Sankoji 三鈷寺 Sanko-Ji - Kyoto
"temple of the three-pronged vajra .

... with 金色不動尊 konjiki Golden Fudo

. Sanmeiin 三明院 Sanmei-In . - Oita. Fudo

. Sanpooji 三寳寺 ( 三宝寺)Sanpo-Ji - Kyoto
..... and - Tokyo, Nerima Ward

. Sanzenin 三千院 Sanzen-In . Ohara, Kyoto.

. Saranuma Fudo 皿沼不動 永昌院 Eisho-In .
- 東叡山寛永寺 The Hieizan of the East - Adachi, Tokyo

. Sasano Kannon 笹野観音 . Yamagata


. Seichooji Seichô-ji 清荒神 清澄寺 Seicho-Ji . - Hyogo, Takarazuka - Kiyoshikôjin

. Seiganji 聖願寺 Seigan-Ji . - Nagoya, Aichi - Ubakoyama 姥子山 Fudo

. Seikooji, Seikō-Ji 星光寺 Seiko-Ji . - Kyoto

Seiryooji 清涼寺 Seiryo-Ji (Seiryoji)
... and Shakado 釈迦堂 The Shaka Hall, Kyoto

. Seiryuujii, Shooryuuji 青竜寺 Seiryu-Ji Temples .
Azure Dragon of the East

. Seishinji 青森寺 Seishin-Ji 成田山 Naritasan . - Aomori
..... 成田不動尊 Narita Fudo

. Seishinji 聖心寺 Seishin-Ji 五色山 Goshikisan . - Aomori. Aizen Myo-O


. Sekidera 関寺 . - and Sekidera Komachi 関寺小町

Sekkooji 石光寺 Sekko-Ji - Nara
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .


. Sengakuji 泉岳寺 Sengaku-ji .
and the 47 Ronin (Chushingura 忠臣蔵)


. Seneiji 専栄寺 / 専榮寺 Senei-Ji . - Chiba - pokkuri Benten ポックリ弁天

. Senjuji 千手寺 / 専修寺 temples called Senju-Ji . .
Kameoka, Kyoto // Mie // Okayama

. Senkooin 仙光院 Senko-In . - Arakawa, Tokyo
..... Miminashi Fudoo 耳無不動 "Fudo without ears"

. Senkooji 全興寺 Senko-Ji / 地獄堂 Jigoku-Do "Hall of Hell" . - Osaka

. Senmi Yakushi-Ji 川見薬師寺 (せんみやくしじ)Kawami Yakushi-Ji . - Aichi

. Sennyoji 千如寺 Sennyo-Ji 雷山 Raizan . - Saga. Fudo
- and priest 清賀上人 Seiga

. Senryuuji 泉龍寺 Senryu-Ji . - Tochigi. Fudo

. Sennyuuji 泉涌寺 Sennyu-Ji . - Kyoto - 楊貴妃観音 Yokihi Kannon


. Senryuuji 泉竜寺 Senryu-Ji“Fountain Dragon Temples” .


Shaka-In 釈迦院 - Kumamoto
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Shibamata Taishakuten 柴又帝釈天 - 題経寺 Daikyo-Ji . - Tokyo

. Shidodera 志度寺 Shido-Dera . - Kagawa. Henro 86

. . SHIKOKU HENRO ... Archives from Temple 01 to 88
- - - 不動 SHIKOKU Fudo Myo-O Pilgrims to 36 Temples


. Shin Daibutsu-Ji 新大仏寺 New Daibutsu Temple . Iga town, Mie

. Shinjooin 心城院 Shinjo-In . - Tokyo
- - - - - Yanagi no i 柳の井 well of the willow

. Shinmyoo-In 岩屋山志明院 - Shinmyo-In Iwaya Fudo 岩屋不動 . - Kyoto

. Shinpukuji 真福寺 Shinpuku-Ji . - Kanagawa. 和田不動 Wada Fudo

. Shinshooji 神照寺 Shinsho-Ji . - Shiga, Nagahama

. Shippooryuuji 七宝瀧寺 Shipporyu-Ji . -Osaka - Fudo

. Shisendoo 詩仙堂 Shisen-do . Kyoto - Jozan-ji 丈山寺

. Shitennoji 四天王寺 Shitenno-Ji . Osaka


. Shooboo-in 正宝院 Shobo-In - Tobi Fudo 飛不動尊 Flying Fudo . Tokyo

. Shoobooji 岩間山正法寺 Shobo-Ji . - Shiga
- - - - - 岩間寺 - Iwamadera Fudo

. Shoochi-in 正智院 Shochi-In . - Wakayama, Koyasan Fudo

. Shoodaiji 聖代寺 Shodai-Ji . Shikoku Henro. Fudo

. Shooden-In 聖天院 Shoden-In - (Shoten-In) .
- - - - -勝楽寺 Shoraku-Ji, Saitama

. Shoofukuji 崇福寺 Shofuku-Ji . Nagasaki

. Shoogonji 荘厳寺 Shogon-Ji / Hatagaya Fudo 幡ヶ谷不動 . - Shibuya, Tokyo

. Shoojooji 勝常寺 Shojo-Ji . Aizu Wakamatsu, Fukushima
- - - - - and Priest Tokuitsu 得一 徳溢

. Shoojooke In 清浄華院 Shojoke-In . Kyoto

. Shoomyooji 正明寺 Shomyo-Ji . - Shiga / Fudo

. Shoonenji 称念寺 Shonen-Ji . Tsuboi 坪井宿, Okayama

. Shoorinzan 少林山 達磨寺 Shorinzan Daruma Temple . Takasaki, Gunma 高崎

. Shoosanji 焼山寺 Shosan-Ji, Shozan-Ji . - Tokushima
Shikoku Henro 12 - with Fudo Myo-O

. Shoosenji 小川寺 (しょうせんじ) . - Edo
- for 小川九郎兵衛 Ogawa Kurobei (1622 - 1670)

. Shooshinji 崇真寺 Shoshin-Ji . Inageta, Tochigi. Fudo 20

. Shoosooin, Shōsō-in 正倉院 Shosoin, Shoso-In . Treasure House, Todai-Ji, Nara


. Shuutoku-in 種徳院 Shutoku-In . - Sano, Ibaraki
こち亀六地蔵 Kochikame Roku Jizo and 両津勘吉 Ryotsu Kankichi (Manga)

. Shuuzenji 修善寺 Shuzen-Ji, Shuzenji . - Shizuoka

Sokujooin 即成院 Sokujo-In - Kyoto
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .


. Sooganji 總願寺 Sogan-Ji . - Saitama
..... 不動ヶ岡不動尊 Fudo-ga-oka Fudo Son

. Soojiji 総持寺 Soji-Ji . - Osaka.
Fujiwara Yamakage 藤原山陰 and the Kitchen Knife Ceremony

. Soji-Ji 総持寺 / 田無不動 Tanashi Fudo . - Tokyo


. Soojoogadani Fudoo Doo 僧正ガ谷不動堂
Fudo Hall in Sojogatani / 僧正谷 .


. Sookeiji 宗慶寺 Sokei-Ji . - Koishikawa, Bunkyo
..... Gokurakusui 極楽水“Paradise Water”well

. Soorinji 双林寺 Sorin-Ji . - Kurihara, Miyagi. Yakushi. Sumadera 須磨寺 .
. and 色の浜 Ironohama
- - - Shrine Tada Jinja ... 多太神社 ... and Matsuo Basho

. Suzumushidera 鈴虫寺 Suzumushi Temple . Kyoto.......................................................................................................................................................


. saiden 斎田 ritual Shrine paddy / shinden 神田 "divine rice field" .
- - - - - iwaida 祝田 "field for celebrations" / nukihoden, nukihoda 抜穂田 "field to pull out ripe rice ears"
- - - - - shinsen-den 神饌田, miyaden 宮田, gokūden 御供田,
- - - - - mitoshiro, mitashiro 御戸代 / 御刀代 / 御田代 .


- Saitobaru kofungun 西都原古墳群 Kofun mounds at Saitobaru -


. sakaki 榊 sacred Sakaki tree . - Cleyera japonica

. Sake Legends and Buddhist Temples 酒とお寺 .

. Sake Legends and Shinto Shrines 酒と神社 .

. sake-ishi 鮭石 "salmon stones" - iwakura 磐座 / 岩座 sacred rock, divine rocks .

sandoku 三毒 "three poisons" of the mind and heart

. sange 散華 "scattering blossoms" amulets .

. sanmitsu 三密 "three secrets" of Shingon 真言 .

. sandoo, sandō 参道 Sando access road to a shrine or temple .


. sanjuuroku dooji 三十六童子 Sanjuroku Doji - 36 attendants of Fudo Myo-O .

. Sanno Gongen 山王権現 and Hie shrines.

. sanshu no jingi 三種の神器 Sanshu no Shinki - Three Imperial Regalia .
- Mikusa no Kandakara -
the sword Kusanagi no Tsurugi (草薙劍),
the mirror Yata no Kagami (八咫鏡), and
the jewel Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉).

. Saruhachi 申八梵王 / さるはちぼんのう Saruhachi Bonno deity .
- Sarutahiko deity 猿田彦, 猿田彦神 - Sarugami 猿神 Monkey Deity

. satomiya 里宮 village shrines .

. sazare ishi さざれ石 - 細石 boulder grown from pebbles .. seibyoo, seibyō 聖廟 Seibyo. holy mausoleum.
soobyoo, sobyō 宗廟 Sobyo - mausoleum for the ancestors
for Confucius and other deified persons

. sekibutsu 石仏 stone Buddhas .
- - - - - . sekibutsu 石仏 stone Buddhas by Bunei, Okayama .

. Sekison San 石尊山 Venerable Stone Deities .

. sennin 仙人と伝説 Legends about Immortals .

. Sex, Japan's Sexual Gods - Fertility rites .


. shaden 社殿 main Shrine building .

. shagoo 社号 shago "Name of a shrine", naming .
Names of types of shrines, such as daijinguu, jinguu, guu, taisha, and sha.


. Shibaten しばてん / 芝天 Kappa water deity from Tosa / Kochi .


. shichidoo garan 七堂伽藍 shichido garan
Temple compound with seven main buildings .

garan 伽藍 temple compound

. shichi daiji 七大寺 seven large temples in Nara .
- - - - - Nanto Shichi doo 南都七堂

. shichinin misaki 七人ミサキ "Misaki of seven people" .

. shichisha gongen 七社権現 Gongen from Seven Shrines .
- - - - -伊豆権現 Izu Gongen、箱根権現 Hakone Gongen、日光権現 Nikko Gongen、白山権現 Hakusan Gongen、熊野権現 Kumano Gongen, 蔵王権現 Zao Gongen and 山王権現 Sanno Gongen.

. Shikigami 式神, Shiki no Kami 式の神 .

. shimenawa 注連縄 a sacred rope .

. shimotsuki matsuri 霜月祭り shimotsuki festivals .

. shinboku 神木, shinju 神樹 sacred tree, divine tree .

. shinbyoo 神廟 Shinbyo "a sacred place for the deity".
Ise shrine and others with deified person enshrined

. shinbutsu 神仏 kami to hotoke .
shinbutsu shūgō, shinbutsu shuugoo 神仏習合 syncretism - shinbutsu bunri 神仏分離 separation
- - - - - . shinbutsu in Edo 江戸の神仏 Kami and Hotoke in Edo .

. shinbutsu reijo junpai no michi 神仏霊場巡拝の道 Shinbutsu pilgrimage .

shindan 神壇 shelf for the kami - saidan 祭壇 - kamidoko かみどこ
(there is also a butsudan 仏壇 for the souls of the ancestors)

. shingoo, shingō 神語 Shingo. divine title .
myoojin 明神, daibosatsu大菩薩, gongen 権現 . . .

. shinguu, shingū 新宮 Shingu "new shrine" category .

. shinigami 死神 God of Death "Grim Reaper" .

. shinkyoo 神鏡 Shinkyo - "mirror of the kami", divine mirror .

. shinsatsu 神札 , mamorifuda 守り札 .

. Shinsenen 神泉苑 Shinsen-En Garden - Kyoto .

. shinshi 淫祠 Hokora shrine for a doubtful, unreliable deity .

. shinzoo 神像 statues of Shinto kami deities .

. shiryoo 死霊 spirit of the dead - sorei 祖霊 ancestral spirits .

. shinsen 神饌(しんせん) Shinto- Food offerings - Shinto-Speiseopfer .
- - - - - “honorable food” mige 御食(みけ), minie 御贄(みにえ). cooked and prepared food 熟饌(じゅくせん jukusen), raw food 生饌(せいせん)seisen. Ritual fire for the cooking has to be made with a flint stone (忌火・いみび)imibi / inbi.
- - - - - shinsenmai 神饌米 rice for the Kami
- - - - - mitana shinsen 御棚神饌 food offerings at shrine Kasuga Taisha

. Shinto and Oni Demons 神道と鬼 .

. shinza 神座 / 神籬 seat of the deity, divine seat, divine throne .
- - - - - shintai (神体 body of the kami), or go-shintai (御神体 sacred body of the kami). shoogongu 荘厳具 Shogun-Gu, ritual decorations .

. Shoogunzuka 将軍塚 Shōgunzuka, Shogunzuka Mound in Kyoto .

. shookonsha 招魂社 - "spirit-inviting shrine" . - Gokoku jinja 護国神社 Gokoku Shrine

. shoosha, oyashiro, koyashiro 小社 small shrine .

. shooshi 小祠 small Hokora shrine .

. shusse 出世 shrines and temples to pray for a good career .


. sojin, soshin, oyagami 祖神 spirits of ancestral deities .


. sonsha 村社 "villge shrine" .

. soorin 相輪, Sorin, finial on a roof .
ryuusha, ryusha 竜車, 竜舎 "Dragon wheel, dragon vehicle". sorei 祖霊 ancestral spirits, ancestor spirits .
- - - - - soreisha 祖霊社 "shrine for the ancestor sprits"


. sosha そしゃ "other shrines" .. suki saiden 主基斎田 divine rice paddy in the auspicious West .

. sunafumi 砂踏み walking on sacred sand - henro pilgrims .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- ABC-LIST -


- AAA - / - BBB - / - CCC - / - DDD - / - EEE -

- FFF - / - GGG - / - HHH - / - I I I - / - JJJ -

- KK KK - / - LLL - / - MMM - / - NNN - / - OOO -

- PPP - / - QQQ - / - RRR - / - SSS - / - TTT -

- UUU - / - VVV - / - WWW - / - XYZ -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14/12/2014

- - - KK KK - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - . kami 神 Shinto deities - LIST . - - - - -


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -

. Kabire Jingu かびれ神宮 / 賀毘礼 Kabire Shrine .

. Kada Jinja 加太神社 = Awashima Jinja 淡島神社. - Wakayama

. Kaeru Jinja かえる神社 Frog Shrine . Gero Onsen, Gifu

. Kagoshima Jinguu 鹿児島神宮 Kagoshima Shrine .
and the 'God of pickles' (tsukemono no kamisama 漬物の神様)

. Kaichuu Inari Jinja 皆中稲荷神社 Kaichu Inari Shrine . - Edo

. Kakinomoto Jinja 柿本神社 - Hitomaru Jinja 人丸神社 .
Kakinomoto Hitomaro 柿本人麻呂 Hitomaru 人丸 / 人麿 - Poet - (c. 662 – 710)


. Kamafuta Jinja 釜蓋神社 "Kamafuta Shrine" . - Kagoshima
射楯兵主神社 Itate Tsuwamono Jinja

. Kamagami Jinja 窯神神社 . Seto, Aichi
- for Kato Tamikichi 加藤民吉 (1772 - 1824)

. Kamakuraguu 鎌倉宮 Kamakura Gu Kanagawa

. Kameido Tenjin Sha 亀戸天神社 . . Tokyo

. Kamikura Jinja 神倉神社 . Wakayama, Shingu

Kamo Shrine complex 賀茂神社 Kyoto : Kamigamo Jinja 上賀茂神社. Shimogamo Jinja (下鴨神社 / 下賀茂神社). Tadasu no Mori 糺の森.
Kamo Mionya Jinja 賀茂御祖神社

- - - Kamosu Jinja 神魂神社 - Matsue

. Kamotsuba Jinja 鴨都波神社 . Nara

. Kamochi jinja 金持神社 . Kamochi town, Tottori
"Shrine to get rich"

. Kamosu jinja 神魂(かもす)神社 . Izumo. Shimane
The Faith of Izumo, Izumo Shinkoo


. Kanaoka Jinja 金岡神社 . - Osaka
for painter Kose no Kanaoka 巨勢金岡 (?802 - ?897)

. Kanda Myojin 神田明神 is Taira no Masakado 平将門 . - Tokyo
- - - Kanda Myoojin and Zenigata Heiji 神田明神

Kanasana Jinja 金鑚神社
. . . - Yamamiya 山宮 Mountain Shrine - Satomiya 里宮 Village Shrine -

. Kanayma Jinja 金山神社 . - Gufu, Fuwa - Tarui

. Kanayama Jinja 金山神社 . - Kawasaki, Kanagawa
- and the fertility cult かなまら祭 Kanamara Festival

. Kanayago Jinja 金屋子神社 . for Blacksmiths. Shimane

. Kanazakura Jinja 金櫻神社 . Kofu, Yamanashi

. Kanegasaki guu 金ヶ崎宮 Kanegasaki Gu . Tsuruga, Fukui
. . . . .
. Kanesakiguu 金崎宮 Kanesaki Gu . Tsuruga, Fukui

Kanikani Jinja かにかに神社 - Kyoto
source : my facebook

. Kanjaden 官者殿 Kanjaden Shrine Hall . Kyoto. Shijoo Teramachi 四条寺町

. Kappa Jinja 河童神社 Kappa water goblin shrines of Japan .
Kappadoo 河童堂 Kappa-Do. Kappa-Hall

Karamatsu Shrine 唐松神社 / Karamatsu Kannon 唐松観音

. Karasaki Jinja 唐崎神社 . Otsu, Shiga

. Karematsu Jinja and San Jiwan 枯松神社 サン・ジワン . Hidden Christians in Nagasaki


. Kasadera Kannon 笠寺観音 - Ryuufukuji 真言宗天林山笠覆寺 Ryufuku-Ji, . Owari, Nagoya

Kasamori Inari 笠森稲荷 Kasamori Inari Fox Shrines

Kashihara Jingu 橿原神宮 Nara

. Kashii Guu 香椎宮 Kashii Gu . - Fukuoka

. Kashima Jinja 鹿嶋神社 . Shirakawa, Fukushima

. Kaso Jinja 菓祖神社 for Sweets . - Kyoto

Kasuga Taisha 春日大社 Kasuga Grand Shrine Kyoto
- - - - - . Kasuga Wakamiya shrine 春日若宮神社. Kyoto
- - - - - . Saiin Kasuga Jinja 西院春日神社 Sai-In Kasuga Shrine . Kyoto
- - - - - . Nerima Kasuga Jinja 練馬春日神社 Kasuga Shrine . - Tokyo

. Kasuya Hachiman Jinja 粕谷八幡神社 . - Setagaya, Tokyo

Katsuyama Town 勝山宿場 with its Temples and Shrines 

. Katori Jingu 香取神宮 . Chiba
- - - - - . 亀有香取神社 Kameari Katori Jinja . - Tokyo

. Kawai Jinja 河合神社 . Shimogamo Shrine complex
TBA

. Kawairi Jinja 川圦神社 . Kazo, Saitama
- and a human sacrifice


. Kawarabuchi Jinja 河原淵神社 . - Ise, Mie
- - - - - Funaekami no yashiro 船江上社

. Kayatsu Jinja 萱津神社 .. Keihin Fushimi Inari Jinja 京浜伏見稲荷神社 . - Kanagawa

. Keiseki Jinja 鶏石神社 "Rooster Stone Shrine" . Fukuoka, Kashii Gu

. Keta Taisha 気多大社 . Ishikawa


. Kibitsu Jinja 吉備津神社 . Okayama

. Kibune Jinja 貴船神社 Kifune . Kyoto

. . . . Kifune Jinja 貴船神社 Kume 久米郡久米町桑上 . Kume, Okayama
and Oku Osaki Jinja 奥御前神社 the wolf cult. Kijinja 鬼神社 Ki Jinja "Demon Shrine" - Hirosaki, Aomori - .

. Kijin Jinja 鬼鎮神社 ”Demon Pacifying Shrine" Ranzan, Saitama

. Kintoki Jinja 公時神社 - 坂田金時 Sakata Kintoki . Hakone, Kanagawa

. Kira Jinja 吉良神社 . - Kochi
..... and Kira Chikazane 吉良親実 (1563 - 1598 ?1588)

. Kiriharamaki Jinja 桐原牧神社 . - Nagano

. Kirishima Jingu 霧島神宮 . Kagoshima

. Kishuu Tooshooguu 紀州東照宮 Kishu Toshogu at Wakanoura 和歌浦 . Wakayama

. Kita Wakamiya 北若宮 . Hida, Furukawa town, Gifu

. Kitsumoto Jinja 橘本神社 for Sweets . - Wakayama

. Kitsune Jinja 狐神社 ”Fox Shrines", and Inari 稲荷, the Fox Deity .

. Kiyama Jinja 木山神社 . Okayama

. Kiyomihara Jinja 清見原神社 / 清見原宮 . - Osaka

. Kiyomizu Inari 清水稲荷 . - Shitaya, Tokyo

. Kiyomizu Sha 清水社 in the compound of 熱田神宮 Atsuta Jingu . - Nagoya

. Kizumi Jinja 木住神社 Kizumi Shrine . - Ishikawa, Noto


. Koishikawa Daijinguu 小石川大神宮 Koishikawa Daijingu . Tokyo

. Kokuuzoo Jinja 虚空蔵神社 Kokuzo Jinja .

. Komine Jinja 古峯神社 at 古峯ヶ原 Kobugahara . - Gunma - Tengu

. Koami Jinja 小網神社 . - Nihonbashi Tokyo

. Konda Hachimanguu 誉田八幡宮 / 譽田八幡宮 Konda Hachiman . Habikino, Osaka

. Konno Hachimangu 金王八幡宮 . - Shibuya, Tokyo

. Konomiya 尾張大國霊神社(国府宮) . Owari Ookuni Tama Jinja, Aichi

Konpira-san - Kompira Shrine 金毘羅. Kotohira Gu 琴平宮 Shikoku

. Kooboku Jinja 枯木神社 Koboku Jinja . "Incense shrine, Awaji, Hyogo

. Kooga Jinja 高賀神社 Koga Jinja . - Gifu / Fudo and Enku

. Koo Hachimanguu 鴻八幡宮 Ko Hachimangu . Kurashiki, Okayama. shagiri しゃぎり music

. Kookokuji 興国寺 Kokoku-Ji . - Wakayama, Tengu mask

. Kooma Jinja 高麗神社 Koma Jinja . - Saitama

. Koora Taisha 高良大社 Kora Taisha . Kurume, Fukuoka
- and the kanju manju 干珠満珠 tide jewels. Kootai inguu 皇大神宮 Kôtai Jingû, Kotaijingu, KotaiJingu . Ise, Mie
- - - - - Motoise Naiku 元伊勢 内宮

. Koshikake Inari Shrine 腰掛稲荷神社 . - Tokyo
. . . . . Morikawa Inari 森川稲荷, 三光院いなり Sanko-In Inari

. Koshikiiwa Jinja 越木岩神社 Koshikiiwa Shrine . - Hyogo
. . . . . Ebisu Daijingū えびす大神宮


. Kotozaki Hachimangu 琴崎八幡宮 . Yamaguchi, Ube town

Koyasu Jinja 子安神社 - Shizuoka
- source : facebook group


. Kubizuka Daimyojin Shrine 首塚大明神神社 . - Kyoto
..... and Shuten Dooji Shuten-dōji 酒呑童子 Shutendoji


. Kumano Hayatama Taisha 熊野速玉大社 . Wakayama
Kumano Hongu 熊野本宮 - Nachi Taisha 那智大社

. Kumano Taijin Shrine 熊野皇大神社 . Usui Tooge 碓氷峠 Usui pass, Nagano - Gunma

. Kumano Taisha 熊野大社 Kumano Shrine . - Matsue, Shimane
Izumo-no-kuni Ichi-no-miya Kumano Taisha

. Kumo Hachimangu, Kumohachimangu, Kumohachiman 雲八幡宮 . - Oita
and the Kappa


. Kunigami Jinja 国神神社 / 國神神社 . - Tochigi, to cure Hemorrhoids

. Kure Hachimangu 久礼八幡宮 . - Tosa, Shikoku

. Kureha Jinja 呉服神社 . Osaka - deities of weaving cloth

. Kuroinu Jinja 黒犬神社 "Black Dog Shrine" . Fujieda, Shizuoka

. Kurokami Jinja 黒髪神社 and 榛名神社 Haruna Jinja . - Gunma

. Kuromori Jinja 黒森神社 . Miyako, Iwate. "Kuromori Gongen 黒森権現"

. Kuronuma Jinja 黒沼神社 . Fukushima, Matsukawa, Kanezawa


. Kusakari jinja 草刈神社 . Sado Island, Niigata

. Kuwana Sooja 桑名宗社 .
桑名神社 Kuwana Jinja, 中臣神社 Nakatomi Jinja and Kuwana Kasuga Taisha 春日神社

. Kuwayama Jinja 鍬山神社 . - Kameoka Kyoto. Kyoto Daijinguu 京都大神宮 Kyoto Daijingu . Kyoto

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -


. Kaburaiji 鏑射寺 Kaburai-Ji . - Hyogo, Kobe

. Kaianji 海晏寺 Temple Kaian-Ji . - Shinagawa, Tokyo

. Kaidanin 戒壇院 Kaidan-In 戒壇堂 Kaidan-Do . - Ordination Hall

. Kairyuuooji 海龍王寺 Kairyuo-Ji "Sea Dragon King Temple" .

. Kaiunji 海雲寺 Kaiun-Ji .
- The temple of beckoning cats 招き猫の寺 - Gunma

. Kakuooin 覚應院 / 覚応院 Kakuo-In . Tsugaru, Aomori. Fudo

. Kakurinji 刀田山 鶴林寺 Handa no Kakurin-Ji . Kakogawa, Hyogo. Yakushi

. Kamitera 神寺 - Shookei-In 松景院 Shokei-In . Fudo in Miyagi

. Kaneiji 寛永寺 Kanei-Ji, Kan'ei-ji . Kan'ei-ji
and Tenkai (Jigen Daishi) 慈眼大師. Ueno, Tokyo


. Kanimanji 蟹満寺 Kaniman-Ji, Kyoto "Crab Temple" Kyoto .

Kanjizaiji 観自在寺 - Kanjizai-Ji - Ehime
. Yakushi Nyorai 薬師如来 Buddha of Medicine .
- and . pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Kankaiji 観海寺 - Kankai-Ji . Beppu. Yakushi

. Kankiji 歓喜寺 Kanki-Ji (Kangi-Ji) . - Niigata

. Kanmanji 蚶満寺 Kanman-Ji . Kisakata (Kisagata), Akita

. Kannondoo 観音堂 Kannon-Do . - Kagoshima, and Garappa Don ガラッパドン Kappa

. Kannonshooji 観音正寺 Kannonsho-Ji . - Saikoku pilgrimage 32 - Shiga

. Kanshinji 観心寺 Kanshin-Ji . - Osaka
- and the Big Dipper Mounds - hoshizuka 星塚

. Kappadera かっぱ寺 / 河童寺 Kappa - Water Goblin - temples .

. Karasuyama teramachi 烏山寺町 Karasuyama Temple Town .
- 26 temples in Setagawa ward, Tokyo

. Kasagidera 笠置寺 Kasagi-Dera . - Kyoto
and the 薬師石 Yakushi Ishi Rock
and the 笠置山の戦い Siege of Mount Kasagiyama

. Kawasaki Daishi 川崎大師 . - Kanagawa


. Kegonji (Kagenji) 華厳寺(けごんじ)Kegon-Ji . - Gifu, Saigoku Nr. 33
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積 Tanikumi Hozumi, Ibigawa

. Kegonji 華厳寺 temples named Kegon-Ji .

. Keigenji 慶元寺 Keigen-Ji . - and the Edo Clan . Tokyo

. Keiryuuji 慶龍寺 Keiryu-Ji“Celebratory Dragon Temple” .
Keiryuuin 慶龍院 Keiryu-In

. Keishooji 桂昌寺 Keisho-Ji . - Annaka town, Gunma

. Keisokuk-Ji 鶏足寺 "Temple dedicated to chicken legs" .
- Hyogo, Shiga, Tochigi

. Kenninji 建仁寺 Kennin-Ji . - Kyoto

Kenshoji 見性寺 Kensho-Ji - Pokkuri san ぽっくりさん - Shizuoka
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

Kichidenji 吉田寺 Kichiden-Ji - Nara
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Kinkakuji 金閣寺 Kinkaku-Ji - "Temple of the Golden Pavilion" .
Rokuon-ji 鹿苑寺 Kyoto

. Kinryuuji 金龍寺 Kinryu-ji - Golden Dragon Temple .
Goldener Drachentempel
The Golden Dragon (kinryuu son 金龍尊) is often mentioned in the Suvarna- prabhasa-sutra "Golden Light Sutra" (Goldglanz Sutra).

. Kisshoo-In 吉祥院 Kissho-In . - Akita, Oga peninsula 男鹿半島. Fudo

. Kiyomizu-dera 清水寺 . Kyoto

. Kiyoshikôjin Seichô-ji Temple 清荒神 清澄寺 . - Hyogo, Takarazuka. Kokawadera 粉河寺 Kokawa-dera . Wakayama
(not Kowaka)


. Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji Temples .
Provincial Temples in Japan / Kokubunniji 国分尼寺 Kokubun-Niji for nuns

. Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji . Tsuyama, Okayama
(photos)

Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji - Ehime
. Yakushi Nyorai 薬師如来 Buddha of Medicine .


. Kokujooji 国上寺 Kokujo-Ji / 運高山国上寺 . - Niigata

. Komachidera 小町寺 - Ono no Komachi 小野 小町 .

. Komagata doo 駒形堂 Komagata Do Hall . - Taito, Tokyo - Asakusa

. Komatata Chooju Kannondoo 駒形長寿観音堂 Komagata Choju Kannon-Do Hall . - Gunma


. Kongoobuji 金剛峰寺 , Kongobuji Kongobu-Ji Sohonzan Koyasan - Headquarters of Shingon
Wakayama

Kongooin, Kongō-In 金剛院 Kongo-In - Fudo - Hachioji, Tokyo 八王子東京

. Kongooin, Kongō-In 金剛院 Kongo-In, Kongoin - Fudo . - Numata 沼田, Gunma


. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . - Aomori
..... Akakura Fudo 赤倉不動

. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . - Rikuzen Takata, Iwate 陸前高田
..... Kesen Narita Fudo 気仙成田不動尊

. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . Oome, Ōme 青梅 / おうめ Ome town Tokyo
金剛寺の青梅 Kongo-Ji no Ome - famous plum tree

. Kongoorinji, Kongōrin-ji 金剛輪寺 Kongorin-Ji . - Shiga. Fudo

. Konzooji 金蔵寺 Konzo-Ji - 日吉不動 Hiyoshi Fudo . - Yokohama


. Konpukuji 金福寺 / 金福寺 Konpuku-Ji (Konbukuji) - Ichijoo-Ji Konpuku-Ji 一乗寺金福寺 . Kyoto


Kooanji 弘安寺 Koan-Ji - Aizu
. pokkuri Kannon ぽっくり観音 / ポックリ観音l .

. Koobooji 弘法寺 Kobo-Ji . - Tsugaru, Aomori
- 西の高野山 the "Koya San in the West" - and Fudo

. Koobooji 弘法寺 Kobo-Ji . - Kagoshima Pilgrims 48


. Koodaiji 高台寺 Kodai-Ji . Kyoto

. Koofukuji 興福寺 Kofuku-Ji . Nara

. Koofukuji 弘福寺 Kofuku-Ji . Tokyo

Koomyoo-In, Kômyô-in 光明院 Komyo-In, Komyoin
- Fudo Shingon Temple in France !

. Koomyoo-In 光明院 Komyo-In . - Tendo, Yamagata
..... 高瀧山不動尊 Koryuzan Fudo

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji . - Miyazaki. Fudo

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji . - Sakura town, Tochigi

. Koopooji 箟峯寺 Kopo-Ji . - Miyagi
..... Nonomiya 箟宮

. Koorinji 香林寺 Korin-Ji . - Kanazawa, Ishikawa

. Kooryuuji 光竜寺 Koryu-Ji“Light Dragon Temple”
Kooryuuji 興竜寺 Koryu-Ji“Rising Dragon Temple”
Kooryuuji 高竜寺 Koryu-Ji“Tall Dragon Temple" .


Kooryuuji 高龍寺 Koryu-Ji - Ehime
. pokkuri Kannon ぽっくり観音 / ポックリ観音l .

. Koosenji 向川寺 Kosen-Ji and Tengu . - Yamagata


. kooshin 庚申 the Koshin Cult .
..... ka no e saru, Day of the Monkey and the element metal,

. Kooshooji 興性寺 Kosho-Ji . - Esashi Iwate
..... 江刺不動尊 - Esashi Fudo


Kooshooji 郷照寺 - Koshoj-Ji - Kagawa Henro temple
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .


. Kooshooji 高勝寺 Kosho-Ji Jizo Temple . - Iwafunesan 岩船山 Tochigi


. Kootakuji 荒沢寺 Kotaku-Ji, Kotakuji . - Yamagata
羽黒山 Hagurosan 正善院 Shozen-In - Yamagata

. Kooyaji 高野寺 Koya-Ji . - Kumamoto . Fudo

. Kooya San 高野山 Koya San - Mountain Temple Complex - Wakayama

Kōyasan Tōkyō Betsuin 高野山東京別院 Koyasan Tokyo Betsu-In - Tokyo


. Koozenji 光前寺 Kozen-Ji . - Nagano
legend of the dog Hayataro 霊犬早太郎伝説

. Koozenji 弘前寺 Kozen-Ji . - Hirosaki Aomori
Hatsu Fudo 初不動


. Kudoji 久渡寺 Kudo-Ji . - Aomori. Fudo


. Kuhonji, Kubonji 九品寺 Kuhon-Ji . Kamakura, Kanagawa
Kuhonbutsu Ryokudo 九品仏緑道, Tokyo

. Kuhonbutsu (Kuhombutsu) 九品仏 浄真寺 Joshin-Ji . - Meguro, Tokyo


. Kumedera 久米寺 Kume-Dera . - Nara
and the Immortal Kume no Sennin 久米の仙人

. Kuramadera, Kuramaji 鞍馬寺 Kurama-Dera . Kyoto. Mount Kurama 鞍馬山

. Kyooenji 教円寺 / 教圓寺 Kyoen-Ji . - Ehime

. Kyoo Oo Gokokuji 教王護国寺 Kyoo-Gokoku-ji .
Tooji, Tō-ji 東寺 Toji, To-Ji , Kyoto, Fudo

. Kyoounji 橋雲寺 Kyoun-Ji . - Tsugaru, Aomori. Kobo Daishi 08

..........................................................................................................................................................


. Kagura Dance 神楽 .
dai kagura 太神楽
mikagura 御神楽
miko kagura 巫女神楽
satokagura 里神楽
Edo kagura 江戸神楽, Ise kagura 伊勢神楽, Iwami Kagura 石見神楽, Matsumae kagura 松前神楽
shishi kagura, Shishikagura 獅子神楽
Yamabushi kagura 山伏神楽

. kaidan 戒壇 platform for Buddhist ordination .

. kaisandoo 開山堂 hall of the temple founder .

. kaijuu 怪獣 Kaiju - mythological beasts and animals .
- genjuu 幻獣 Genju, mysterious creature, cryptid


- - - - - . kami 神 Shinto deities - LIST . - - - - -


. kamidana 神棚 Shinto altar at home, "shelf for the Gods" .


. kamigaki 神垣 fence of a shrine - "Fence of the Gods" .
igaki 斎垣 / tamagaki 玉垣 / mizugaki 瑞垣 / Nihon kamigaki 日本神籬


. kami no i 神の井 well of the deity, sacred well .


. kami no ki, kaminoki 神の木、神ノ木 tree of the deity, tree of God .
- - - - - kamisugi, kamusugi 神杉 divine pine tree

Kamunagara, Kamu-nagara 神奈我良 Nara - religious group
- source : kamunagara.com


. kane 鐘 bell, temple bell .
hanging temple bell, tsurigane 釣鐘
"crocodile's mouth", waniguchi 鰐口
bronze bell, dootaku 銅鐸
small bell, suzu 鈴


. kanju manju 干珠満珠 the tide jewels .

. kannabi 神奈備, Yorishiro 依代, resting place for the god. .
kamunabi, iwasaka, himorogi

. kannagara, zuishin 随神、神随、神在随、随在天神、乍神、神長柄、神奈我良、and 可牟奈我良 "true name of a deity" .

. kannamesai 神嘗祭 Festival at Ise Grand Shrine .

. kannushi 神主 / kandachi 神館, shinkan 神館 Shinto priest .  
saishu 祭主; daiguuji 大宮司; shouguuji 少宮司; negi 禰宜; gonnegi 権禰宜; guushou 宮掌 and more . . ..

. kanpeisha 官幣社 imperial shrines .
- - - - - kanpei taisha 官幣大社 Great Imperial Shrine

. kansha かんしゃ state shrine .

. Kappa - Zenji Kappa 禅師河童 Kappa the Zen Teacher .

. katana, tsurugi 刀 剣 ritual sword .

. katashiro 形代, hitogata 人形 ritual paper dolls for purification .


. Katsuragi shintoo 葛城神道 Katsuragi Shinto .
Jiun Onkoo 慈雲飲光 Priest Jiun Onko (1718 – 1804/1805)
- - - - - founder of 雲伝神道 Unden Shinto // 葛城神道 Katsuragi Shinto

. kawara 瓦 かわら roof tiles .
onigawara 鬼瓦 demon gable tiles


. kegare けがれ、穢れ ritual pollution .


. keidai 境内 shrine (or temple) precincts .
keidaichi, keidai chi 境内地 "land of a shrine"
keidaisha 境内社 shrine within the precincts (of a temple)
keidaizu 境内図 map of a shrine


. keman 華鬘 flower garlands in a temple .


. kiganji 祈願寺 temple for special prayers .
... goganji 御願寺 temple for special prayers of the Emperor and his family
kiganjo 祈願所 Shinto shrine for special prayers

. kigyoo no jinja 企業の神社 - teinaisha 邸内社 shrine in a private estate .

. Kimigayo 君が代 the Japanese Anthem .

. kimon 鬼門の鬼伝説 Oni Demon Gate Legends .

. kinichi 忌日, kishin 忌辰 special taboo days .

. kinki 禁忌 taboo, ritual restriction .

. kitorashin, kitora-shin 木虎神 "The Wooden Tiger Deity" .


. Kojiki 古事記 Records of Ancient Matters .

. komainu, koma inu 狛犬 "Korean Dog" shrine guardian .
- - - - -
. koma... 狛 shrine guardian animals .
komabato, koma no hato 狛鳩 guardian doves, dove
komagitsune, koma no kitsune 狛狐 guardian foxes
komainoshishi, koma inoshishi 狛猪 guardian wild boar
komaookami, koma ookami 狛狼 guardian wolves, wolf
komanezumi, koma nezumi 狛鼠 / 狛ネズミ guardian mice
komatobi 狛鳶 guardian black kite
komausagi, koma usagi 狛うさぎ guardian rabbit
komaushi, koma ushi 狛牛 guardian bull
komazaru, koma no saru 狛猿 guardian monkey


. Konjin, Konjin Sama 金神, 金神様 deity of metal .

. koohai, kōhai 光背 mandorla, halo, Nimbus .

. kooso, kōso 高祖 imperial ancestor - sorei 祖霊 ancestral spirits .

. koyashiro, shoosha, oyashiro 小社 small shrine .


. kuniyuzuri 国譲り "transfer of the land" by the deities .
at Miho Jinja 美保神社, Shimane


. kuri 庫裡 - 庫裏 kitchen of a temple .
and monks' lodging


. kuyoo 供養 Kuyo. Memorial Service .
- kuyoozuka 供養塚 memorial mound
- kubizuka 首塚 memorial mound for a beheaded person


. Kyoto 京都 Shrines and Temples .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

kkkk
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16/12/2014

- - - III I I I - - - JJJ - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -


. International Shinto 国際神道 .

..........................................................................................................................................................


. Ichi no Miya, Ichinomiya 一の宮 Ichi no Miya shrines - 一ノ宮、一の宮、一之宮 .
Awaji Ichi no Miya 淡路一ノ宮
Echigo Ichi no Miya 越後一の宮
Higo Ichi no Miya 肥後一の宮
Hitachi Ichi no Miya 常陸一の宮
Ise Ichi no Miya 伊勢一の宮
Iyo Ichi no Miya 伊予一の宮
Kai Ichi no Miya 甲斐一の宮
Mino Ichi no Miya 美濃一の宮
Musashi Ichi no Miya 武蔵一の宮
Oyamato Ichi no Miya 大和一の宮
Shinano Ichi no Miya 信濃一の宮
Yamashiro Ichi no Miya 山城一の宮

.......................................................................


. ichigami 市神 deity of the market town .


. Ichinomiya Daijinguu 一宮大神宮 Ichinomiya Daijingu . Ibaragi

. Igusa Hachimangu Shrine 井草八幡宮 . - Suginami, Tokyo

. Ikagu Jinja 伊香具神社 . - Shiga

. Ikasuri Jinja 坐摩神社 . Zama jinja 座摩神社. Osaka

. Ikejiri Inari Jinja 池尻稲荷神社 . - Meguro, Tokyo

. Ikigo Jinja 生子神社 . Kanuma, Momiyama, Tochigi 鹿沼市樅山

. Ikioka Jinja 生岡神社 . Nikko, Tochigi

. Ikushima Tarushima Jinja 生島足島神社 .
Ikutama Jinja 生玉神社. Osaka - and Ihara Saikaku

. Ikukunitama Jinja 生國魂神社 / 生国魂神社 . - Osaka
nickname : Ikutama-san いくたまさん


. Imado Jinja 今戸神社 . Tokyo

. Imakuma Jinja 今熊神社 and 正福寺 Shofuku-Ji . - Tokyo, Tama

. Imakumano Jinja 新熊野神社 Imakumano Shrine . - Kyoto

imamiya 今宮 Imamiya branch shrines
. Imamiya Jinja 今宮神社 . Kyoto
- - - - -Imamiya Ebisu Jinja 今宮戎神社, Osaka


. Iminomiya Jinja 忌宮神社 . Yamaguchi


. Ina Jinja 伊奈神社 . Gotemba, Kanagawa


. Inari Jinja 稲荷神社 Fox Shrines .
. . . . . from all parts of Japan
Fushimi Inari Taisha 伏見稲荷大社 京都 Grand Inari Fox Shrine
Hikan jinja shrine 被官稲荷社
. Kaichu Inari Shrine 皆中稲荷神社 . Tokyo
Kuchi-ire Inari shrine 口入稲荷神社
Yutoku Inari Shrine 祐徳稲荷神社
. Ooji Inari Jinja 王子稲荷神社 Oji Inari Fox Shrine .. Inu Jinja, Inu-jinja 犬神社 / 伊奴神社 / イヌ神社 dog shrines .
- - - - - Inuyama Jinja 犬山神社
- - - - - Reiken Jinja 霊犬神社
- - - - - Wanchan jinja わんちゃん神社 Wanchan Doggie Shrine


. Iruka Jinja 入鹿神社 Iruka Shrine . - Nara
- - - - - Soga no Iruka 蘇我入鹿 (? - July 10, 645)

. Isagawa jinja 率川神社 Isakawa jinja . Nara

Isanagi Jingu いざなぎじんぐう
Ichi no Miya shrines 一の宮


. Isaniwa Jinja 伊佐爾波神社 . Matsuyama, Dogo Hot Spring
- - - - - also called 湯月八幡, Dogo Hachiman 道後八幡

. Isasumi Jinja 伊佐須美神社 . - Aizumisato, Fukushima


Ise Jingu 伊勢神宮 Ise Grand Shrine Mie


Ishikiri Tsurugiya Jinja 石切劔箭神社 - Ishikiri Jinja 石切神社 - Osaka
. gankiri 癌切り, ganfuuji 癌封じ amulets for healing cancer .

. Ishiura Jinja 石浦神社 . Kanazawa, Ishikawa

. Isono Jinja 伊曽乃神社 . Ehime, Saijo

. Isonokami Jinguu 石上神宮 - 布留大明神 Furu-ōmyojin.
- - - - - 石上布都御魂神社 Isonokami-futsu-no-mitama-jinja. Tenri, Nara


. Itate Tsuwamono Jinja 射楯兵主神社 . - Kagoshima / Kamafuta Jinja 釜蓋神社 "Kamafuta Pot Lid Shrine"

Itsukushima Shrine 厳島神社 Miyajima 宮島, Hiroshima

. Itsukushima 厳島神社 - Tochigi, Ashikaga .
栃木県足利市本城2丁目 - bijin Benten 美人弁天 Benten for Beauty

. Itsumiya Jinja 五宮神社 . - Nagano

. Iwado Jinja 岩戸神社 . - Noto

. Iwafune Jinja 磐船神社 . - Katano, Osaka - Tengu

. Iwafune Jinja 岩舟神社 . - Niigata, Murakami

. Iwakisan Ontakesha 岩崎御嶽社 and 穴不動 Ana Fudo . - Aichi

. Iwakura Jinja 石座神社 . - Kyoto - Sakyoo 左京

Iwashimizu Hachiman-gū 石清水八幡宮 Kyoto

. Iwahashi Jinja 磐椅神社 . - Fukushima

. Iwazu Tenjin 岩津天神 . - Okazaki, Aichi

. Iyadaniji 弥谷寺 Iyadani-Ji . - Kagawa. Henro pilgrims 71

. Izanagi Jingu 伊弉諾神宮 . Awaji Island, Hyogo


. Izu Jinja 伊豆神社 . - Nagano, Tenryu Village

. Izumo Daijingu 出雲大神宮 - Izumo Daijingu . Kyoto, Kameoka
- - - - -in Tamba - Tanba Ichi no Miya 丹波一宮

. Izumo taisha 出雲大社 Izumo Grand Shrine .
Izumo Ōyashiro, Shimane

..........................................................................................................................................................


. Jishu Jinja 地主神社 Jishu Shrine for the local "earth god" deity . Kyoto, Kiyomizu


. Joomine Jinja 城峯神社 Jomine Jinja . - Chichibu, Saitama
- - - - - Taira no Masakado 平将門 / 平將門


. Joonanguu 城南宮 Jonan-Gu, Jonangu Shrine .
Fushimi, Kyoto - and Toba Dono 鳥羽殿 Toba Imperial Retreat villa

. Juniso Jinja 十二所神社 Juniso Shrines . }
- 十二神社, 十二大明神, 大山祇十二神社 .

. Jūrokusho Jinja 十六所神社 Jurokusho Jinja . - Nara
- and temple Ryoosenji, Ryōsen-ji 霊山寺 Ryosen-Ji


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -


. Ichijooji 一乗寺 Ichijo-Ji . . part of Kyoto with famous temples

. Idekuraji 出蔵寺 Idekura-Ji . - Fukushima

. Ikegami Honmonji 池上本門寺 Ikegami Honmon-Ji and Saint Nichiren . - Ota, Tokyo

. Inabadoo 因幡堂 Inaba-Do at 平等寺 Byodo-Ji . Kyoto
- Yakushi Nyorai


. Ishiteji 石手寺 Ishite-Ji . - Matsuyama, Ehime
Fudo Myo-O
. . . and . Yakushi Nyorai 薬師如来 Buddha of Medicine .

. Ishiyakushiji 石薬師寺 Ishiyakushi-Ji . - Suzuka, Mie

Ishiyamadera, Temple Ishiyama-dera 石山寺

. Isshinji 一心寺 Isshin-Ji . - Oita, Kyushu
..... the tallest statue of Fudo Myo-O

Iwakura waterfall and temple Daiun-Ji 岩倉大雲寺

. Iwaya Fudo 岩屋不動、岩屋山志明院 - Shinmyo-In . - Kyoto

. Iwayaji 岩屋寺 Iwaya-Ji - Shikoku Henro 45 .

. Iwayaji 岩屋寺 Iwaya-Ji 尾張高野山岩屋山奥之院 . - Aichi

. Iyo 12 Yakushi Temples, Shikoku 伊予十二薬師霊場 .
01 - Toorinji 東林寺 Torin-Ji / 02 小谷山医座寺 Iza-Ji / 03 室岡山蓮華寺 Renge-Ji / 04 Saihooji 大楽山西法寺 Saiho-Ji / 05 Onoyama Shookannji 小野山正観寺 Shokan-Ji / 06 Kooshakuji 瑠璃山香積寺 Koshaku-Ji / 07 Chooryuuji 興福山長隆寺 Choryu-Ji / 08 - 雲門寺 Unmon-Ji / 09 玉松山金蓮寺 Konren-Ji / 10 Choorakuji 長楽寺 Choraku-Ji / 11 Joomyooin 浄明院 Jomyo-In / 12 瑠璃光山薬師寺 Yakushi-Ji - and
Anyooji 安養寺 Anyo-Ji / Juurinji 十輪寺 Jurin-Ji / Saikooji 西光寺 Saiko-Ji

. Izaji 小谷山医座寺 Iza-Ji . - Matsuyama, Ehime. Yakushi

..........................................................................................................................................................


. Jakkooin 寂光院 Jako-In . at Inuyama 犬山, Aichi


Jifukuji 地福寺 Jifuku-Ji - Tokushima
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Jijuuji 自住寺 Jiju-Ji . Ashiyoshidai, Yamaguchi

. Jikooji 都幾山慈光寺 Jiko-Ji .
- and 申八梵王 / さるはちぼんのう Saruhachi Bonno deity

. Jimokuji 甚目寺 Jimoku-Ji . - Aichi. Fudo and Kannon

. Jingoji 神護寺 Jingo-Ji, Kyoto, Sanbi 三尾 .

Jinmu-Ji Temple, Fudo Myo-O and Yakushi Nyorai 薬師如来
(Jimmuji 神武寺) in Zushi Town, Kanagawa


. Jionji 慈恩寺 Jion-Ji . - Fukushima, Aizu - Fudo

. Jionji 慈恩寺 Jion-Ji . - Yamagata, Sagae 寒河江市 - Fudo


. Jizoo-In 地蔵院 Jizo-In . - Kuroishi, Aomori

. Jizooji 地蔵寺 Jizo-Ji and Somen Noodles . - Tochigi

. Jizooji 地蔵寺 - 金錫山 - Jizo-Ji - ganfuujidera 癌封じ寺 . - Gifu


. Jooboji 浄法寺 Jobo-Ji and laquere ware . - Iwate

. Joobon Rendaiji 上品蓮台寺 Temple Jobon Rendai-Ji . - Kyoto
..... Eingakyoo 絵因果経 E-Inga-Kyo - Illustrated Sutra of Cause and Effect


. Joofukuji 常福寺 Jofuku-Ji temples for Fudo Myo-O .

. Joofukuji 成福寺 Jofuku-Ji temples for Fudo Myo-O .


Joogyooji 上行寺 Jogyo-Ji - 鎌倉, Kamakura, 2 Chome-8-17 Omachi
. gankiri 癌切り, ganfuuji 癌封じ amulets for healing cancer .


. Jooju in 成就院(たこ薬師)Temple Joju-In .
and Tako Yakushi, Meguro, Tokyo


. Jokooji 浄光寺 Joko-Ji . - Tokyo
- Kinegawa Yakushi 木下川薬師 Yakushi from Kinegawa

. Jookooji 定光寺 Joko-Ji . Aichi - Enmei Jizo


Joomanji 常満寺 Joman-Ji - Saitama
. pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Joorakuji 常楽寺 Joraku-Ji Jorakuji . - Tatebayashi, Gunma

. Joorakuin 常楽院 Joraku-In . Fukushima, Aizu - Fudo


. Joorakuji 常楽寺 Joraku-ji . - Kawasaki
- Mangadera 漫画寺 The Manga Temple

. Joorenji 乗蓮寺 Joren-Ji . - Itabashi, Tokyo - Tokyo Daibutsu 東京大仏 Great Buddha of Tokyo

. Jooruriji 浄瑠璃時 Joruri-Ji . - Kyoto
- The Middle Way 中道 Chudo, Amida and Yakushi Nyorai

Jooruriji 浄瑠璃寺Joruri-Ji - Ehime
. Yakushi Nyorai 薬師如来 Buddha of Medicine .. Jooryuuji 浄竜寺 Joryu-Ji “Pure Dragon Temple” .


..........................................................................................................................................................


. ibotori myoojin いぼとり明神 Myojin taking away warts .
- - - - - ibogamisan いぼ神さん / イボ取り / 疣 Shinto deity to take away warts


. ikenie 生贄 / 生け贄 human sacrifice .
- - - - - hitobashira 人柱 "human pillar" - human sacrifice


. ikke ujigami 一家氏神 - ujigami 氏神 clan deities .


. imi 忌み ritual taboo and imigomori 亥巳籠 retreat .

. imiki, imi ki (imigi) 忌み木 "taboo tree" .


. ita honzon 板本尊 main deity carved on a wooden plank .
- - - - - Taishaku Ten in Shibamata, Tokyo 帝釈天 柴又

. ittoo sanrai 一刀三礼 itto sanrai
carving one stroke with the blade and praying three times .

ichiji sanrai 一字三礼 / ippitsu sanrai 一筆三礼


. iwakura 磐座 / 岩座 sacred rock, divine rocks, divine boulders .
- - - - - iwaza 岩座 "stone seat"


. iwasaka 磐境 stone altar .
- - - - - iwakura 岩倉

. Izanagi Ryu いざなぎ流 rituals from 物部町 Monobe, Shikoku .


.......................................................................


. jarai じゃらい arrow shooting ritual - New Year .

. jindai moji 神代文字 “scripts of the age of the gods” .
- - - - - including
Ahiru characters(阿比留文字、肥人書)
Fujihase moji 節墨譜文字
Hayahito no te 薩人書 (from Satsuma)
Hokkaido characters(北海道異体文字、アイヌ文字)Ainu moji
Izumo moji 出雲文字
Katakamuna characters(カタカムナ文字、八鏡化美津文字)
Ryukyu characters(琉球古字)from Okinawa
Toyokuni characters(豊国文字、神宮文字)
Tsukushi characters(筑紫文字)
Tsushima characters (対馬文字)
Woshite characters(ヲシテ文字)


. Jinguu, jingû 神宮 Jingu. important shrine .


. Jinguuji 神宮寺 Jingu-Ji  .
- - - jinganji 神願寺 or jingoji 神護寺
Buddhist temples associated with Shinto shrines.


. jinushigami 地主神 - yashikigami 屋敷神 "estate deities" .
jigami 地神

. Jiun Onkoo 慈雲飲光 Priest Jiun Onko (1718 – 1804/1805) .
- - - - - founder of 雲伝神道 Unden Shinto // 葛城神道 Katsuragi Shinto

. Jizooguruma 地蔵車 Jizoo Wheel - "100 prayers circuit" for Jizo Bosatsu .

. Juji, Jichi Bosatsu 十地菩薩 10 stages of a Bodhisattva .

. jumokuso 樹木葬 funeral and grave under trees .

. juunisama, jūni sama 十二様 Juni Sama "Honorable 12" deities .

. juuni ten 十二天 Twelve Juni Ten Deities .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::