Showing posts sorted by relevance for query Kyoto. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query Kyoto. Sort by date Show all posts

06/12/2014

- - - SSS - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
. ABC-List of Shrines and Temples .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -


. Shinto Deities 神 kami .

..............................................................................................................................................

. Sada Jinja 佐太神社 Sada Jinja . - Matsue

. Saginomiya Hachiman Jinja 鷺宮八幡神社 . - Nakano, Tokyo

. Sai Jinja 狭井神社 . Nara

. Saijo Inari Fox Shrine 最上稲荷 . 最上位経王大菩薩. Okayama

. Sakai Jinja 境神社 . Misakicho, Okayama

. Sakaki Jinja 榊神社 / 第六天榊神社 Dairokuten Sakaki Jinja . - Tokyo

. Sakaori no Miya 酒折宮 and Yamato Takeru 日本武尊

. Sakatoki Jinja 酒解神社 . - Kyoto

. Sakura Jingu 桜神宮 . - Tokyo

. Sakurada Jinja 櫻田神社 / 桜田神社 . - Roppongi, Tokyo

. Sakuraoka Daijinguu 櫻岡大神宮 Sakuraoka Daijingu . Sendai, Miyagi

. Samezu Hachiman Jinja 鮫洲八幡神社 Samezu Hachiman Shrine . Tokyo

. Samuhara jinja サムハラ神社 「■□■△」 . Osaka

. Sannoo Jinja, Sannō Jinja 山王神社 Tameike Sanno Shrine . - Tokyo
..... Hie Jinja 日枝神社, 日吉神社 Hiyoshi Shrine.

. sannomiya 三の宮 third shrines .

. Sarue Jinja 猿江神社 / Sarue Inari 猿江稲荷 "Monkey Inlay" .
- and 猿藤太 Mashira no Tota. Tokyo

. Saru Jinja 猿神社 "Monkey Shrine" . Tsuyama, Okayama

. Sarumaru Jinja 猿丸神社と猿丸大夫 . - Kyoto


. Seiganji 誓願寺 Seigan-Ji . Nagoya, Aichi

. Seimei Jinja 清明神社 . Kyoto.
Abe no Seimei 阿倍晴明 (921 - 1005)

. Seki Jinja 関神社 "border shrine" . - Kyoto
- - - . Seki Semimaru Jinja 関蝉丸神社 .
at Oosaka no seki 逢坂の関 Osaka no seki, border between Yamashiro and Omi

. Sekino Shrine, Takaoka 高岡関野神社 . Toyama

. Sekizan Zen-In 赤山禅院 . - Kyoto

. Sengen Jinja 浅間神社 . for Mount Fuji 富士山 . Yoshida, Gunma

. Setsuan Inari Jinja 蛻庵稲荷神社 . - Nagano


. Shakujii Myōjinshi 石神井明神祠 Shakuji Myojin Shrine . - Nerima

. Shiba Daijinguu 芝大神宮 . Tokyo. Shiba Daimyojin Shrine

. Shibagaki Shrine 柴籬神社 . - Osaka

. Shibata Jinja 柴田神社 . - Fukui
Sanshimai Jinja 三姉妹神社

. Shimo Jinja 霜神社 "Frost Shrine" - Shimomiya . - Mount Aso, Kyushu
- the legend of Kihachi 鬼八

. Shinagawa Jinja 品川神社 . Tokyo

. Shinmei Daijinguu 神命大神宮 Shinmei Daijingu . Tokyo

. Shinmei Jinja 神明神社 . Toba, Mie
- - - - - Ishigami san 石神さん Stone Deity for woman divers

. Shinonome Jinja 東雲神社 . Matsuyama, Ehime

. Shinra Jinja 新羅神社 - a Korean connection . Fukui

. Shinzan Jinja 新山神社 . Akita

. Shiogama Jinja 鹽竈神社 . Shiogama town, Miyagi

. Shirahige Jinja 白鬚神社 Shrines in Japan .

. Shirakwaw Kashima Jinja 白河 鹿嶋神社 . Fukushima

. Shirohebi Jinja 岩国白蛇神社 Iwakuni .

. Shishimizuka jinja 鹿見塚神社 . - Tokyo

. Shitateru Hime Jinja 下照姫神社 Shrines . - Shita-teru-hime-no-mikoto 下照媛

. Shitaya Jinja 下谷神社 . - Ueno, Tokyo

. Shiwahiko Jinja 志波彦神社 / Shiogama Jinja 塩釜神社 .


. Shooan 西高井戸松庵稲荷神社 Nishi-Takai Shoan Inari Jinja . Suginami, Tokyo

. Shoo Hachimanguu 正八幡宮 Sho Hachimangu .

Shooin Jinja 松蔭神社 Shoin Jinja - Tokyo - Yoshida Shoin 吉田松陰
- - Shoin Jinja - facebook

. Shooki Jinja 鍾馗神社 Shoki Jinja Shrine . - Kyoto

. Shusse Inari Jinja 出世稲荷神社 . Kyoto

. sooja 総社 Soja shrines、"combined shrines" .

. Sooja Daijinguu 総社大神宮 Soja Daijingu . Echizen, Fukui
- - - - - Osonja San おそんじゃさん

. Soshino Hachimangu 祖師野八幡宮 . - Gifu, Gero Onsen

. Star Shrines, Hoshi Jinja 星神社 .
.. and Myooken Bosatsu (Myoken)

. Suehiko Jinja 陶彦神社 and 深川神社 Fukagawa Jinja . - Aichi, Komainu

. Sueyama Jinja 陶山神社 . Arita, Saga, a shrine for the God of Pottery

. Suga Jinja 須我神社 . - Izumo

. Suga Jinja 須賀神社 . Kyoto

. Sugimori Jinja 椙森神社 . - Tokyo

. Suikyo Jinja 水鏡神社 - Suikyo Tenjin 水鏡天神 Suikyo Tenjin . - "Water Mirror Shrines" *

. Suimu Jinja 水無神社 . - Nagano, Kiso Fukushima

. Suitenguu 水天宮 Suitengu, Shrine for the Water God . Tokyo

. Sumiyoshi Jinja 住吉神社 Sumiyoshi Shrines .
- Sumiyoshi Taisha 住吉大社 - and legends

. Sumo Jinja 相撲神社 . - Nara

. Susa Jinja 須佐神社 / 須佐大宮 . - Izumo

. Susaki Jinja, Suzaki Jinja 洲崎神社 . Aichi

. Suwa Taisha 諏訪大社 / Suwa Jinja 諏訪神社 . Shinano. Nagano

. Suzuki Jinja 鈴木神社 . Amakusa, Nagasaki - for Suzuki Shigenari 鈴木重成 (1588 - 1653)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -

. Saichooji 西長寺 Saicho-Ji . Yamaguchi - Fudo

. Saidaiji 西大寺 Saidai-Ji Koyasan . - Kagoshima. Fudo

. Saidaiji 西大寺 Saidai-Ji . Okayama

. Saidooji 済渡寺 Saido-Ji . - Okayama

. Saifukuji 最福寺 Saifuku-Ji . - Kagoshima. Fudo
- Priest 池口恵観 Ekan Ikeguchi Ekan

. Saifuku-Ji 西福寺 Kaiun Fudo 開運不動. - Ibaraki, Isohama

. Saiganji 西岸寺 Saigan-Ji . - and 任口上人 Ninko Shonin. Fushimi, Kyoto

. Saigan-Ji 西岸寺 - Kannon .

. Saigandenji 西巌殿寺 Saiganden-Ji . - Yakushi

. Saihooji 西方寺 / 西法寺 Saihoji, Saiho-Ji Nagano.

. Saiho-Ji 西方寺 Higiri Fudo 日ぎり不動尊 . - Yokohama

. Saijooji 最乗寺 Saijo-Ji - 大雄山 Daiyuzan . - Kanagawa
- Tengu Dōryō 道了大権現 Doryo Daigongen

. Saikaiji 済海寺 Saikai-Ji .

. Saikooin 西光院 Saiko-In . - Fudo

. Saikooin 西廣院 Saiko-In . Ichihara

. Saikooji 西光寺 Saiko-Ji . - Fudo, Shimonoseki

. Saikooji 西光寺 Saiko-Ji . - Sendai, Miyagi
Ootaki Fudo 大滝不動 Otaki Fudo - at the BIG Waterfall

. Saimyooji 最明寺 Saimyo-Ji. Kazusa, Yakushi

. Saimyooji 最明寺 Saimyo-Ji. Shikoku.

. Saimyooji 最明寺 Saimyo-Ji - Yakuyoke Fudo .

. Saishoofukuji 最勝福寺 Saishofuku-Ji . - Yakushi

. Saishooin 最勝院 Saisho-In - 不動堂 Fudo Hall . - Byodo-In

. Saishoo In 最勝院 Saisho-In . - Hirosaki, Aomori
..... 猫突不動明王 Nekotsuki Fudo Myo-O

. Saishooin 最勝院 Saisho-In . - Fudo, Kannon

. Saishooji 最勝寺 Saisho-Ji Kannon .

. Saishooji 西勝寺 Saisho-Ji . - Fukushima - Fudo

. Sakurado Yakushi 桜堂薬師 / 櫻堂薬師 . - Gifu

. Sanbutsuji 三佛寺 Sanbutsu-Ji . Yokohama - Kannon

. Sanbutsuji Mitokusan 三徳山三仏寺 . - Tottori, Nageire-Do

. Sanjuusan Gendoo 三十三間堂 Sanjusan Gendo Hall . Kyoto

- . Sanjūsangen-dō 深川三十三間堂 Fukagawa Sanjusan Gendo, Tokyo .

. Sankoji 三鈷寺 Sanko-Ji - Kyoto -"temple of the three-pronged vajra .
... with 金色不動尊 konjiki Golden Fudo

. Sankooji 三光寺 Sanko-Ji . - Yakushi

. Sanmeiin 三明院 Sanmei-In . - Oita. Fudo

. Sanpooji 三寳寺 ( 三宝寺)Sanpo-Ji - Kyoto
..... and - Tokyo, Nerima Ward

. Sanzenin 三千院 Sanzen-In . Ohara, Kyoto.

. Saranuma Fudo 皿沼不動 永昌院 Eisho-In .
- 東叡山寛永寺 The Hieizan of the East - Adachi, Tokyo

. Sasano Kannon 笹野観音 . Yamagata


. Seichooji Seichô-ji 清荒神 清澄寺 Seicho-Ji . - Hyogo, Takarazuka - Kiyoshikôjin

. Seiganji 聖願寺 Seigan-Ji . - Nagoya, Aichi - Ubakoyama 姥子山 Fudo

. Seiganji 清巖寺 Seigan-Ji . - Kannon, Sugamo

. Seikakuin 正覺院 / 正覚院 Seikaku-In . - Fudo

. Seikooji, Seikō-Ji 星光寺 Seiko-Ji . - Kyoto

. Seikyooji 清鏡寺 Seikyo-Ji . - Yamaguchi

. Seirinji Kannon 清林寺 観音 Seirin-Ji Kannon .

Seiryooji 清涼寺 Seiryo-Ji (Seiryoji)
... and Shakado 釈迦堂 The Shaka Hall, Kyoto

. Seiryuujii, Shooryuuji 青竜寺 Seiryu-Ji Temples .
Azure Dragon of the East

. Seisen-Ji 正仙寺 / Fukiage Fudo 吹上不動 . Tochigi

. Seishinji 青森寺 Seishin-Ji 成田山 Naritasan . - Aomori
..... 成田不動尊 Narita Fudo

. Seishinji 聖心寺 Seishin-Ji 五色山 Goshikisan . - Aomori. Aizen Myo-O

. Seishuuji 聖衆寺 Seishu-Ji . - Mie

. Seisuiji Kannon 清水寺 観音 . - Tokyo

. Seitaiji 清泰寺 Seitai-Ji . - Fudo and Kannon

. Sekidera 関寺 . - and Sekidera Komachi 関寺小町

. Sekijooji 石上寺 Sekijo-Ji . Mie

Sekkooji 石光寺 Sekko-Ji - Nara
. Sekko-Ji - pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Seneiji 専栄寺 / 専榮寺 Senei-Ji . - Chiba - pokkuri Benten ポックリ弁天

. Sengakuji 泉岳寺 Sengaku-ji .
and the 47 Ronin (Chushingura 忠臣蔵)

. Senjuji 千手寺 / 専修寺 temples called Senju-Ji . .
Kameoka, Kyoto // Mie // Okayama

. Senkokuji 泉谷寺 Senkoku-Ji .

. Senkooin 仙光院 Senko-In . - Arakawa, Tokyo
..... Miminashi Fudoo 耳無不動 "Fudo without ears"

. Senkooji 全興寺 Senko-Ji / 地獄堂 Jigoku-Do "Hall of Hell" . - Osaka

. Senmi Yakushi-Ji 川見薬師寺 (せんみやくしじ)Kawami Yakushi-Ji . - Aichi

. Sennyoji 千如寺 Sennyo-Ji 雷山 Raizan . - Saga. Fudo
- and priest 清賀上人 Seiga

. Senpukuji 泉福寺 Senpuku-Ji - Fudo .

. Senpukuji 千福寺 Senpuku-Ji - Kannon .

. Senpukuji 千福寺 Senpuku-Ji . 信貴山別院 Shigisan Betsu-In, Mie

. Sennenji 専念寺 Sennen-Ji .

. Sennyuuji 泉涌寺 Sennyu-Ji . - Kyoto - 楊貴妃観音 Yokihi Kannon

. Senryuuji 泉龍寺 Senryu-Ji . - Tochigi. Fudo

. Senryū-ji 泉龍寺 . - Chofu, Komae

. Senryuuji 泉竜寺 Senryu-Ji “Fountain Dragon Temples” .

. Senshooji 専称寺 Sensho-Ji . - Yokohama

. Sesonin 世尊院 Seson-In . - Yokohama

. Shaka-In 釈迦院 - Kumamoto .

. Shibahara Fudo Hall 芝原不動堂 . - Saitama

. Shibamata Taishakuten 柴又帝釈天 - 題経寺 Daikyo-Ji . - Tokyo

. Shidodera 志度寺 Shido-Dera . - Kagawa. Henro 86

. . SHIKOKU HENRO .. Archives from Temple 01 to 88 . .
 SHIKOKU 不動 Fudo Myo-O Pilgrims to 36 Temples

. Shin Daibutsu-Ji 新大仏寺 New Daibutsu Temple . Iga town, Mie

. Shinjooin 真乗院 Shinjo-In . - Fudo, Ishigami

. Shinjoin 心城院 Shinjo-In . - Tokyo
- - - - - Yanagi no i 柳の井 well of the willow / Yushima Kannon 湯島観音

. Shinmyoo-In 岩屋山志明院 - Shinmyo-In Iwaya Fudo 岩屋不動 . - Kyoto

. Shinpooji 心法寺 Shinpo-Ji .

. Shinpukuji 真福寺 Shinpuku-Ji . - Kanagawa. 和田不動 Wada Fudo

. Shinpukuji 真福寺 Shinpuku-Ji . - Mie, Kanbe

. Shinpukuji 真福寺 Shipuku-Ji . - Saitama, 笹目 Sasame - Fudo

. Shinpukuji 真福寺 Shipuku-Ji . - Saitama, 辻 Tsuji Fudo

. Shinpukuji 真福寺 / 眞福寺 Kannon - Yokohama .

. Shinpukuji 真福寺 / 眞福寺 Shinpuku-Ji . 宝生院 Hoshoin - Nagoya

. Shinpuku-Ji 真福寺 Ichijo-In 一乗院 Tsukuba Fudo 筑波不動 .

. Shinshooji 神照寺 Shinsho-Ji . - Shiga, Nagahama

. Shippooryuuji 七宝瀧寺 Shipporyu-Ji . -Osaka - Fudo

. Shisendoo 詩仙堂 Shisen-do . Kyoto - Jozan-ji 丈山寺

. Shitennoji 四天王寺 Shitenno-Ji . Osaka


. Shooboo-in 正宝院 Shobo-In - Tobi Fudo 飛不動尊 Flying Fudo . Tokyo

. Shoobooji 聖寶寺 / 聖宝寺 Shobo-Ji . - Mie

. Shoobooji 岩間山正法寺 Shobo-Ji . - Shiga / - 岩間寺 - Iwamadera Fudo

. Shoochi-in 正智院 Shochi-In . - Wakayama, Koyasan Fudo

. Shoodaiji 聖代寺 Shodai-Ji . Shikoku Henro. Fudo

. Shooden-In 聖天院 Shoden-In - (Shoten-In) .
- - - - -勝楽寺 Shoraku-Ji, Saitama

. Shoofukuji 崇福寺 Shofuku-Ji . Nagasaki

. Shoofukuji 正福寺 Shofuku-Ji . ^ Fudo, Saitama

. Shoofukuji 正福寺 Shofuku-Ji . - Yokohama

. Shoogenji 昌元寺 Shogen-Ji . - Yakushi

. Shoogenji 松源寺 Shogen-Ji . - Nakano

. Shōgetsu-in Taidō, Shoogetsuin 松月院 大堂 Shogetsu-In Taido . - Itabashi

. Shoogonji 荘厳寺 Shogon-Ji / Hatagaya Fudo 幡ヶ谷不動 . - Shibuya, Tokyo

. Shooheiji 正平寺 Shohei-Ji . - Yakushi, Kyushu

. Shoohooin 正法院 Shoho-In . - Yakushi, Chiba

. Shoojooji 勝常寺 Shojo-Ji . Aizu Wakamatsu, Fukushima
- - - - - and Priest Tokuitsu 得一 徳溢

. Shoojooke In 清浄華院 Shojoke-In . Kyoto

. Shookakuji 勝覚寺 Shokaku-Ji . - Yakushi, Chiba

. Shookanji 正観寺 Shokan-Ji . - Kannon, Kanagawa

. Shoomanin 勝鬘院 Shoman-In . - Aizen, Osaka

. Shoomyooji 正明寺 Shomyo-Ji . - Shiga / Fudo

. Shoonenji 称念寺 Shonen-Ji . Tsuboi 坪井宿, Okayama

. Shoorinzan 少林山 達磨寺 Shorinzan Daruma Temple . Takasaki, Gunma 高崎

. Shooryuuji 昌竜寺 Shoryu-Ji . Miyazaki, Yakushi

. Shoosanji 焼山寺 Shosan-Ji, Shozan-Ji . - Tokushima
Shikoku Henro 12 - with Fudo Myo-O

. Shoosenji 小川寺 Shosen-Ji . - Edo
- for 小川九郎兵衛 Ogawa Kurobei (1622 - 1670)

. Shoosenji 正泉寺 Shosen-Ji / Namamugi Fudo 生麦不動尊 .

. Shooshinji 崇真寺 Shoshin-Ji . Inageta, Tochigi. Fudo 20

. Shoosooin, Shōsō-in 正倉院 Shosoin, Shoso-In . Treasure House, Todai-Ji, Nara

. Shussekiji 出石寺 Shusseki-Ji .

. Shuinji 種因寺 Shuin-Ji .

. Shuutoku-in 種徳院 Shutoku-In . - Sano, Ibaraki
こち亀六地蔵 Kochikame Roku Jizo and 両津勘吉 Ryotsu Kankichi (Manga)

. Shuuzenji 修善寺 Shuzen-Ji, Shuzenji . - Shizuoka

. Sokujooin 即成院 Sokujo-In .

. Sooenji 相円寺 / 相圓寺 Soen-Ji .

. Sooganji 總願寺 Sogan-Ji . - Saitama
..... 不動ヶ岡不動尊 Fudo-ga-oka Fudo Son

. Soogenji 宗源寺 Sogen-Ji . - Tokyo, Waseda

. Soojiji 総持寺 Soji-Ji . - Osaka.
Fujiwara Yamakage 藤原山陰 and the Kitchen Knife Ceremony

. Soji-Ji 総持寺 / 田無不動 Tanashi Fudo . - Tokyo

. Soojoogadani Fudoo Doo 僧正ガ谷不動堂
Fudo Hall in Sojogatani / 僧正谷 .


. Sookeiji 宗慶寺 Sokei-Ji . - Koishikawa, Bunkyo
..... Gokurakusui 極楽水“Paradise Water”well

. Sookoji 宗興寺 Soko-Ji . - Yokohama

. Soorinji 双林寺 Sorin-Ji . - Kurihara, Miyagi. Yakushi

. Sooseiji 宗清寺 Sosei-Ji . - Tokyo, Waseda

. Sootokuji 宗徳寺 Sotoku-Ji . - Mie, Kameyama

. Sumadera 須磨寺 . . and 色の浜 Ironohama
- - - Shrine Tada Jinja ... 多太神社 ... and Matsuo Basho

. Sugimotodera 杉本寺 Sugimoto-Dera - . Kamakura

. Suzumushidera 鈴虫寺 Suzumushi Temple . Kyoto

.......................................................................................................................................................

. saiden 斎田 ritual Shrine paddy / shinden 神田 "divine rice field" .
- - - - - iwaida 祝田 "field for celebrations" / nukihoden, nukihoda 抜穂田 "field to pull out ripe rice ears"
- - - - - shinsen-den 神饌田, miyaden 宮田, gokūden 御供田,
- - - - - mitoshiro, mitashiro 御戸代 / 御刀代 / 御田代 .

- Saitobaru kofungun 西都原古墳群 Kofun mounds at Saitobaru -

. sakaki 榊 sacred Sakaki tree . - Cleyera japonica

. Sake Legends and Buddhist Temples 酒とお寺 .

. Sake Legends and Shinto Shrines 酒と神社 .

. sake-ishi 鮭石 "salmon stones" - iwakura 磐座 / 岩座 sacred rock, divine rocks .

. Sanbo Kojin 三宝荒神 "the fierce deities of the three treasures" .

sandoku 三毒 "three poisons" of the mind and heart

. sandoo, sandō 参道 Sando access road to a shrine or temple .

. sange 散華 "scattering blossoms" amulets .

. sanmitsu 三密 "three secrets" of Shingon 真言 .

. sanjuuroku dooji 三十六童子 Sanjuroku Doji - 36 attendants of Fudo Myo-O .

. Sanno Gongen 山王権現 and Hie shrines.

. sanshu no jingi 三種の神器 Sanshu no Shinki - Three Imperial Regalia .
- Mikusa no Kandakara -
the sword Kusanagi no Tsurugi (草薙劍),
the mirror Yata no Kagami (八咫鏡), and
the jewel Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉).

. Saruhachi 申八梵王 / さるはちぼんのう Saruhachi Bonno deity .
- Sarutahiko deity 猿田彦, 猿田彦神 - Sarugami 猿神 Monkey Deity

. satomiya 里宮 village shrines .

. sazare ishi さざれ石 - 細石 boulder grown from pebbles .

. seibyoo, seibyō 聖廟 Seibyo. holy mausoleum.
soobyoo, sobyō 宗廟 Sobyo - mausoleum for the ancestors
for Confucius and other deified persons

. sekibutsu 石仏 stone Buddhas .
- - - - - . sekibutsu 石仏 stone Buddhas by Bunei, Okayama .

. Sekison San 石尊山 Venerable Stone Deities .

. sennin 仙人と伝説 Legends about Immortals .

. Sex, Japan's Sexual Gods - Fertility rites .

. shaden 社殿 main Shrine building .

. shagoo 社号 shago "Name of a shrine", naming .
Names of types of shrines, such as daijinguu, jinguu, guu, taisha, and sha.

. Shibaten しばてん / 芝天 Kappa water deity from Tosa / Kochi .

. shichidoo garan 七堂伽藍 shichido garan
Temple compound with seven main buildings .

garan 伽藍 temple compound

. shichi daiji 七大寺 seven large temples in Nara .
- - - - - Nanto Shichi doo 南都七堂

. Shichifukujin, Shichi Fukujin 七福神 Seven Gods of Good Luck .

. shichinin misaki 七人ミサキ "Misaki of seven people" .

. shichisha gongen 七社権現 Gongen from Seven Shrines .
- - - - -伊豆権現 Izu Gongen、箱根権現 Hakone Gongen、日光権現 Nikko Gongen、白山権現 Hakusan Gongen、熊野権現 Kumano Gongen, 蔵王権現 Zao Gongen and 山王権現 Sanno Gongen.

. Shido Shogun 四道将軍 Generals Dispatched to Four Circuits .

. Shikigami 式神, Shiki no Kami 式の神 .

. shimenawa 注連縄 a sacred rope .

. shimotsuki matsuri 霜月祭り shimotsuki festivals .

. shinbatsu 神罰 divine punishment .

. shinboku 神木, shinju 神樹 sacred tree, divine tree .

. shinbyoo 神廟 Shinbyo "a sacred place for the deity".
Ise shrine and others with deified person enshrined

. shinbutsu 神仏 kami to hotoke .
shinbutsu shūgō, shinbutsu shuugoo 神仏習合 syncretism - shinbutsu bunri 神仏分離 separation
- - - - - . shinbutsu in Edo 江戸の神仏 Kami and Hotoke in Edo .

. shinbutsu reijo junpai no michi 神仏霊場巡拝の道 Shinbutsu pilgrimage .

shindan 神壇 shelf for the kami - saidan 祭壇 - kamidoko かみどこ
(there is also a butsudan 仏壇 for the souls of the ancestors)

. shingoo, shingō 神語 Shingo. divine title .
myoojin 明神, daibosatsu大菩薩, gongen 権現 . . .

. shingun 神軍 / jingun ジングン heavenly army phenomenon .
- yane 矢根, yanone 矢の根 lit. "arrow root" - arrowhead

. shinguu, shingū 新宮 Shingu "new shrine" category .

. shinigami 死神 God of Death "Grim Reaper" .

. shinka 神火と伝説 Legends about "divine fire" .

. shinkyoo 神鏡 Shinkyo - "mirror of the kami", divine mirror .

. shinrei, mitama 神霊 / 心霊 divine spirit, Geist . -

. shinsatsu 神札 , mamorifuda 守り札 .

. Shinsenen 神泉苑 Shinsen-En Garden - Kyoto .

. shinshi 淫祠 Hokora shrine for a doubtful, unreliable deity .

. shinzoo 神像 statues of Shinto kami deities .

. shiryoo 死霊 spirit of the dead - sorei 祖霊 ancestral spirits .

. shinsen 神饌(しんせん) Shinto- Food offerings - Shinto-Speiseopfer .
- - - - - “honorable food” mige 御食(みけ), minie 御贄(みにえ). cooked and prepared food 熟饌(じゅくせん jukusen), raw food 生饌(せいせん)seisen. Ritual fire for the cooking has to be made with a flint stone (忌火・いみび)imibi / inbi.
- - - - - shinsenmai 神饌米 rice for the Kami
- - - - - mitana shinsen 御棚神饌 food offerings at shrine Kasuga Taisha

. Shinto and Oni Demons 神道と鬼 .

. shinza 神座 / 神籬 seat of the deity, divine seat, divine throne .
- - - - - shintai (神体 body of the kami), or go-shintai (御神体 sacred body of the kami)

. shoogongu 荘厳具 Shogun-Gu, ritual decorations .

. Shoogunzuka 将軍塚 Shōgunzuka, Shogunzuka Mound in Kyoto .

. shookonsha 招魂社 - "spirit-inviting shrine" . - Gokoku jinja 護国神社 Gokoku Shrine

. Shōmu Tennō 聖武天皇 Emperor Shomu Tenno (707 - 755 ) .

. shoosha, oyashiro, koyashiro 小社 small shrine .

. shooshi 小祠 small Hokora shrine .

. shugojin 守護神 protector deities .

. shusse 出世 shrines and temples to pray for a good career .


. sojin, soshin, oyagami 祖神 spirits of ancestral deities .

. sonsha 村社 "villge shrine" .

. soorin 相輪, Sorin, finial on a roof .
ryuusha, ryusha 竜車, 竜舎 "Dragon wheel, dragon vehicle"

. sorei 祖霊 ancestral spirits, ancestor spirits .
- - - - - soreisha 祖霊社 "shrine for the ancestor sprits"

. sosha そしゃ "other shrines" .

. sotoba 卒塔婆 と伝説 Legends about grave markers .

. sorakamisan Sora Kami San 空神さん Deity of the Sky / Tengu .

. suki saiden 主基斎田 divine rice paddy in the auspicious West .

. sunafumi 砂踏み walking on sacred sand - henro pilgrims .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- ABC-LIST -


- AAA - / - BBB - / - CCC - / - DDD - / - EEE -

- FFF - / - GGG - / - HHH - / - I I I - / - JJJ -

- KK KK - / - LLL - / - MMM - / - NNN - / - OOO -

- PPP - / - QQQ - / - RRR - / - SSS - / - TTT -

- UUU - / - VVV - / - WWW - / - XYZ -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14/12/2014

- - - KK KK - - -

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - . kami 神 Shinto deities - LIST . - - - - -

. kookai shin, kookaishin 航海神 Kokaishin Deities of Seafarers .
金毘羅 Konpira,豊漁神 Horyo-Shin,エビス Ebisu, 竜王 Ryuo Dragon King


- - - - - - - - - - Shinto Shrines - - - - - - - - - -

. Kabire Jingu かびれ神宮 / 賀毘礼 Kabire Shrine .

. Kada Jinja 加太神社 = Awashima Jinja 淡島神社. - Wakayama

. Kadota Inari Jinja 門田稲荷神社 Kadota Inari Shrine . - Tochigi
famous for its enkiri ema 縁切絵馬 votive tablets to make a wish to cut a bond"

. Kaeru Jinja かえる神社 Frog Shrine . Gero Onsen, Gifu

. Kagoshima Jinguu 鹿児島神宮 Kagoshima Shrine .
and the 'God of pickles' (tsukemono no kamisama 漬物の神様)

. Kaichuu Inari Jinja 皆中稲荷神社 Kaichu Inari Shrine . - Edo

. Kakinomoto Jinja 柿本神社 - Hitomaru Jinja 人丸神社 .
Kakinomoto Hitomaro 柿本人麻呂 Hitomaru 人丸 / 人麿 - Poet - (c. 662 – 710)

. Kamafuta Jinja 釜蓋神社 "Kamafuta Shrine" . - Kagoshima
射楯兵主神社 Itate Tsuwamono Jinja

. Kamagami Jinja 窯神神社 . Seto, Aichi
- for Kato Tamikichi 加藤民吉 (1772 - 1824)

. Kamakuraguu 鎌倉宮 Kamakura Gu Kanagawa

. Kameido Tenjin Sha 亀戸天神社 . . Tokyo

. Kamikura Jinja 神倉神社 . Wakayama, Shingu

Kamo Shrine complex 賀茂神社 Kyoto : Kamigamo Jinja 上賀茂神社. Shimogamo Jinja (下鴨神社 / 下賀茂神社). Tadasu no Mori 糺の森.
Kamo Mionya Jinja 賀茂御祖神社

- - - Kamosu Jinja 神魂神社 - Matsue

. Kamotsuba Jinja 鴨都波神社 . Nara

. Kamochi Jinja 金持神社 . Kamochi town, Tottori
"Shrine to get rich"

. Kamosu Jinja 神魂(かもす)神社 . Izumo. Shimane
The Faith of Izumo, Izumo Shinkoo

. Kanahebisui Jinja 金蛇水神社 . - Miyagi

. Kanaoka Jinja 金岡神社 . - Osaka
for painter Kose no Kanaoka 巨勢金岡 (?802 - ?897)

. Kanda Myojin 神田明神 is Taira no Masakado 平将門 . - Tokyo
- - - Kanda Myoojin and Zenigata Heiji 神田明神

Kanasana Jinja 金鑚神社
. . . - Yamamiya 山宮 Mountain Shrine - Satomiya 里宮 Village Shrine -

. Kanayma Jinja 金山神社 . - Gufu, Fuwa - Tarui

. Kanayama Jinja 金山神社 . - Kawasaki, Kanagawa
- and the fertility cult かなまら祭 Kanamara Festival

. Kanayago Jinja 金屋子神社 . for Blacksmiths. Shimane

. Kanazakura Jinja 金櫻神社 . Kofu, Yamanashi

. Kanegasaki guu 金ヶ崎宮 Kanegasaki Gu . Tsuruga, Fukui
. . . . .
. Kanesakiguu 金崎宮 Kanesaki Gu . Tsuruga, Fukui

Kanikani Jinja かにかに神社 - Kyoto
source : my facebook

. Kanjaden 官者殿 Kanjaden Shrine Hall . Kyoto. Shijoo Teramachi 四条寺町

. Kappa Jinja 河童神社 Kappa water goblin shrines of Japan .
Kappadoo 河童堂 Kappa-Do. Kappa-Hall

Karamatsu Shrine 唐松神社 / Karamatsu Kannon 唐松観音

. Karasaki Jinja 唐崎神社 . Otsu, Shiga

. Karematsu Jinja and San Jiwan 枯松神社 サン・ジワン . Hidden Christians in Nagasaki

. Kasadera Kannon 笠寺観音 - Ryuufukuji 真言宗天林山笠覆寺 Ryufuku-Ji, . Owari, Nagoya

Kasamori Inari 笠森稲荷 Kasamori Inari Fox Shrines

Kashihara Jingu 橿原神宮 Nara

. Kashii Guu 香椎宮 Kashii Gu . - Fukuoka

. Kashima Jinja 鹿嶋神社 . Shirakawa, Fukushima

. Kaso Jinja 菓祖神社 for Sweets . - Kyoto

Kasuga Taisha 春日大社 Kasuga Grand Shrine Kyoto
- - - Kasuga gongen reigenki emaki 春日権現霊験記繪巻
- - - - - . Kasuga Wakamiya shrine 春日若宮神社. Kyoto
- - - - - . Saiin Kasuga Jinja 西院春日神社 Sai-In Kasuga Shrine . Kyoto
- - - - - . Nerima Kasuga Jinja 練馬春日神社 Kasuga Shrine . - Tokyo

. Kasuya Hachiman Jinja 粕谷八幡神社 . - Setagaya, Tokyo

Katsuyama Town 勝山宿場 with its Temples and Shrines 

. Katori Jingu 香取神宮 . Chiba
- - - - - . 亀有香取神社 Kameari Katori Jinja . - Tokyo

. Kawai Jinja 河合神社 . Shimogamo Shrine complex
TBA

. Kawairi Jinja 川圦神社 . Kazo, Saitama
- and a human sacrifice

. Kawarabuchi Jinja 河原淵神社 . - Ise, Mie
- - - - - Funaekami no yashiro 船江上社

. Kayatsu Jinja 萱津神社 .


. Kehi Jingu 気比神宮 .

. Keihin Fushimi Inari Jinja 京浜伏見稲荷神社 . - Kanagawa

. Keiseki Jinja 鶏石神社 "Rooster Stone Shrine" . Fukuoka, Kashii Gu

. Keta Taisha 気多大社 . Ishikawa


. Kibitsu Jinja 吉備津神社 . Okayama

. Kibune Jinja 貴船神社 Kifune . Kyoto

. . . . Kifune Jinja 貴船神社 Kume 久米郡久米町桑上 . Kume, Okayama
and Oku Osaki Jinja 奥御前神社 the wolf cult

. Kijinja 鬼神社 Ki Jinja "Demon Shrine" - Hirosaki, Aomori - .

. Kijin Jinja 鬼鎮神社 ”Demon Pacifying Shrine" Ranzan, Saitama

. Kikuna Jinja 菊名神社, がまんさま "endure the hardships" Gaman sama .
Yokohama, Kanagawa

. Kintoki Jinja 公時神社 - 坂田金時 Sakata Kintoki . Hakone, Kanagawa

. Kira Jinja 吉良神社 . - Kochi
..... and Kira Chikazane 吉良親実 (1563 - 1598 ?1588)

. Kiriharamaki Jinja 桐原牧神社 . - Nagano

. Kirishima Jingu 霧島神宮 . Kagoshima

. Kishitsu Jinja 鬼室神社 . - Shiga. For a Korean

. Kishuu Tooshooguu 紀州東照宮 Kishu Toshogu at Wakanoura 和歌浦 . Wakayama

. Kita Wakamiya 北若宮 . Hida, Furukawa town, Gifu

. Kitsumoto Jinja 橘本神社 for Sweets . - Wakayama

. Kitsune Jinja 狐神社 ”Fox Shrines", and Inari 稲荷, the Fox Deity .

. Kiyama Jinja 木山神社 . Okayama

. Kiyomihara Jinja 清見原神社 / 清見原宮 . - Osaka

. Kiyomizu Inari 清水稲荷 . - Shitaya, Tokyo

. Kiyomizu Sha 清水社 in the compound of 熱田神宮 Atsuta Jingu . - Nagoya

. Kizumi Jinja 木住神社 Kizumi Shrine . - Ishikawa, Noto


. Koishikawa Daijinguu 小石川大神宮 Koishikawa Daijingu . Tokyo

. Kokuuzoo Jinja 虚空蔵神社 Kokuzo Jinja .

. Komine Jinja 古峯神社 at 古峯ヶ原 Kobugahara . - Gunma - Tengu

. Koami Jinja 小網神社 . - Nihonbashi Tokyo

. Konda Hachimanguu 誉田八幡宮 / 譽田八幡宮 Konda Hachiman . Habikino, Osaka

. Konno Hachimangu 金王八幡宮 . - Shibuya, Tokyo

. Konomiya 尾張大國霊神社(国府宮) . Owari Ookuni Tama Jinja, Aichi

Konpiragu 金刀比羅宮 Kompira Shrine 金毘羅. Kotohira Gu 琴平宮 Shikoku

. Kooboku Jinja 枯木神社 Koboku Jinja . "Incense shrine, Awaji, Hyogo

. Kooga Jinja 高賀神社 Koga Jinja . - Gifu / Fudo and Enku

. Koo Hachimanguu 鴻八幡宮 Ko Hachimangu . Kurashiki, Okayama. shagiri しゃぎり music

. Kookokuji 興国寺 Kokoku-Ji . - Wakayama, Tengu mask

. Kooma Jinja 高麗神社 Koma Jinja . - Saitama
. Koora Taisha 高良大社 Kora Taisha . Kurume, Fukuoka
- and the kanju manju 干珠満珠 tide jewels

. Kootai Jinguu 皇大神宮 Kôtai Jingû, Kotaijingu, KotaiJingu . Ise, Mie
- - - - - Motoise Naiku 元伊勢 内宮

. Koshikake Inari Shrine 腰掛稲荷神社 . - Tokyo
. . . . . Morikawa Inari 森川稲荷, 三光院いなり Sanko-In Inari

. Koshikiiwa Jinja 越木岩神社 Koshikiiwa Shrine . - Hyogo
. . . . . Ebisu Daijingū えびす大神宮

. Kotozaki Hachimangu 琴崎八幡宮 . Yamaguchi, Ube town

Koyasu Jinja 子安神社 - Shizuoka
- source : facebook group

. 小動神社 Koyurugi Jinja . - Kamakura

. Kubizuka Daimyojin Shrine 首塚大明神神社 . - Kyoto
..... and Shuten Dooji Shuten-dōji 酒呑童子 Shutendoji

. Kugayama Inari Jinja 久我山稲荷神社 . - Suginami, Tokyo

. Kumano Hayatama Taisha 熊野速玉大社 . Wakayama
Kumano Hongu 熊野本宮 - Nachi Taisha 那智大社

. Kumano Taisha 熊野大社 . - Shimane, Matsue Yagumo

. Kumano Taijin Shrine 熊野皇大神社 . Usui Tooge 碓氷峠 Usui pass, Nagano - Gunma

. Kumano Taisha 熊野大社 Kumano Shrine . - Matsue, Shimane
Izumo-no-kuni Ichi-no-miya Kumano Taisha

. Kumayama Jinja 熊山神社 . - Okayama

. Kumo Hachimangu, Kumohachimangu, Kumohachiman 雲八幡宮 . - Oita - - and the Kappa

. Kunigami Jinja 国神神社 / 國神神社 . - Tochigi, to cure Hemorrhoids

. Kure Hachimangu 久礼八幡宮 . - Tosa, Shikoku

. Kureha Jinja 呉服神社 . Osaka - deities of weaving cloth

. Kuroinu Jinja 黒犬神社 "Black Dog Shrine" . Fujieda, Shizuoka

. Kurokami Jinja 黒髪神社 and 榛名神社 Haruna Jinja . - Gunma

. Kuromori Jinja 黒森神社 . Miyako, Iwate. "Kuromori Gongen 黒森権現"

. Kuronuma Jinja 黒沼神社 . Fukushima, Matsukawa, Kanezawa

. Kusakari jinja 草刈神社 . Sado Island, Niigata

. Kushida Jinja 櫛田神社 . - Hakata, Fukuoka

. Kuwana Sooja 桑名宗社 .
桑名神社 Kuwana Jinja, 中臣神社 Nakatomi Jinja and Kuwana Kasuga Taisha 春日神社

. Kuwayama Jinja 鍬山神社 . - Kameoka Kyoto

. Kyoto Daijinguu 京都大神宮 Kyoto Daijingu . Kyoto


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - Buddhist Temples - - - - - - - - - -


. Kaburaiji 鏑射寺 Kaburai-Ji . - Hyogo, Kobe

. Kaianji 海晏寺 Temple Kaian-Ji . - Shinagawa, Tokyo

. Kaidanin 戒壇院 Kaidan-In 戒壇堂 Kaidan-Do . - Ordination Hall

. Kairyuuooji 海龍王寺 Kairyuo-Ji "Sea Dragon King Temple" .

. Kaiunji 海雲寺 Kaiun-Ji .
- The temple of beckoning cats 招き猫の寺 - Gunma

. Kakuooin 覚應院 / 覚応院 Kakuo-In . Tsugaru, Aomori. Fudo

. Kakurinji 刀田山 鶴林寺 Handa no Kakurin-Ji . Kakogawa, Hyogo. Yakushi

. Kamisaki-Ji 神崎寺 . - Kaiun Mito Fudo 開運水戸不動

. Kamitera 神寺 - Shookei-In 松景院 Shokei-In . Fudo in Miyagi

. Kangoji 観護寺 Kango-Ji . Kannon, Yokohama

. Kaneiji 寛永寺 Kanei-Ji, Kan'ei-ji . Kan'ei-ji
and Tenkai (Jigen Daishi) 慈眼大師. Ueno, Tokyo

. Kanimanji 蟹満寺 Kaniman-Ji, Kyoto "Crab Temple" Kyoto .

. Kanjizaiji 観自在寺 - Kanjizai-Ji - Ehime . - Yakushi
- and . pokkuri ぽっくり amulets for a sudden death, "drop dead" .

. Kanjoin 歓成院 Kanjo-In . - Yokohama

. Kankaiji 観海寺 - Kankai-Ji . Beppu. Yakushi

. Kankiji 歓喜寺 Kanki-Ji (Kangi-Ji) . - Niigata

. Kanmanji 蚶満寺 Kanman-Ji . Kisakata (Kisagata), Akita

. Kannondoo 観音堂 Kannon-Do . - Kagoshima, and Garappa Don ガラッパドン Kappa

. Kannonin 観音院 Kannon-In . - Saitama, Fudo

. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji Temple Legends .
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Ise, Daimon
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Mie, Jike
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Mie, Takatsuka
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Mie, Tarusaka
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Ozaki
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Saitama
. Kannonji 観音寺 Kannon-Ji . - Shimouma

. Kannonshooji 観音正寺 Kannonsho-Ji . - Saikoku pilgrimage 32 - Shiga

. Kanshinji 観心寺 Kanshin-Ji . - Osaka
- and the Big Dipper Mounds - hoshizuka 星塚

. Kappadera かっぱ寺 / 河童寺 Kappa - Water Goblin - temples .

. Karasuyama teramachi 烏山寺町 Karasuyama Temple Town .
- 26 temples in Setagawa ward, Tokyo

. Kasagidera 笠置寺 Kasagi-Dera . - Kyoto
and the 薬師石 Yakushi Ishi Rock
and the 笠置山の戦い Siege of Mount Kasagiyama

. Kawasaki Daishi 川崎大師 . - Kanagawa

. Kegonji (Kagenji) 華厳寺(けごんじ)Kegon-Ji . - Gifu, Saigoku Nr. 33
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積 Tanikumi Hozumi, Ibigawa

. Kegonji 華厳寺 temples named Kegon-Ji .

. Keigenji 慶元寺 Keigen-Ji . - and the Edo Clan . Tokyo

. Keigenji 景元寺 Keigen-Ji .

. Keiryuuji 慶龍寺 Keiryu-Ji “Celebratory Dragon Temple” .
Keiryuuin 慶龍院 Keiryu-In

. Keishooji 桂昌寺 Keisho-Ji . - Annaka town, Gunma

. Keishooji 継松寺 Keisho-Ji - Fudo . - Nakamachi, Mie
. Keishooji 継松寺 Keisho-Ji - Kannon. - Nakamachi, Mie

. Keisokuk-Ji 鶏足寺 "Temple dedicated to chicken legs" .
- Hyogo, Shiga, Tochigi

. Keiunji 慶運寺 Keiun-Ji . - Kannon, Yokohama

. Kenchuuji 建中寺 Kenchu-Ji . - Nagoya

. Kenmyooji 見明寺 Kenmyo-Ji . - Yakushi

. Kenninji 建仁寺 Kennin-Ji . - Kyoto

. Kenshoji 見性寺 Kensho-Ji - Pokkuri san ぽっくりさん - Shizuoka .

. Kezo-Ji 華蔵寺 Umezawa Fudo 梅沢不動 . - Tochigi

. Kezo-Ji 華蔵寺 Izumo Yakushi, Makuragi .

. Kichidenji 吉田寺 Kichiden-Ji - Nara .

. Kichijooji, Kichijōji 吉祥寺 Kichijo-Ji .

. Kikooin 喜光院 Kiko-In . Mie, Yakushi

. Kinchokokuji 近長谷寺 Kinchokoku-Ji .

. Kinkakuji 金閣寺 Kinkaku-Ji - "Temple of the Golden Pavilion" .
Rokuon-ji 鹿苑寺 Kyoto

. Kinryuuji 金龍寺 Kinryu-ji - Golden Dragon Temple .
Goldener Drachentempel
The Golden Dragon (kinryuu son 金龍尊) is often mentioned in the Suvarna- prabhasa-sutra "Golden Light Sutra" (Goldglanz Sutra).

. Kisshoo-In 吉祥院 Kissho-In . - Akita, Oga peninsula 男鹿半島. Fudo

. Kisshoo-In 吉祥院 Kissho-In . - Saitama, Tsuji, Fudo

. Kiyomizu-dera 清水寺 . Kyoto

. Kiyomizudera 清水寺 . Shimane

. Kiyomizu Kannon Do 清水観音堂 Kiyomizu Kannon Hall . - Ueno

. Kiyoshikôjin Seichô-ji Temple 清荒神 清澄寺 . - Hyogo, Takarazuka


. Kokawadera 粉河寺 Kokawa-dera . Wakayama
(not Kowaka)

. Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji Temples .
Provincial Temples in Japan / Kokubunniji 国分尼寺 Kokubun-Niji for nuns

. Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji . Mie, Shiragi

. Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji . Tsuyama, Okayama

. Kokubunji 国分寺 Kokubun-Ji - Ehime - Yakushi .

. Kokujooji 国上寺 Kokujo-Ji / 運高山国上寺 . - Niigata

. Komachidera 小町寺 - Ono no Komachi 小野 小町 .

. Komagata doo 駒形堂 Komagata Do Hall . - Taito, Tokyo - Asakusa

. Komatata Chooju Kannondoo 駒形長寿観音堂 Komagata Choju Kannon-Do Hall . - Gunma

. Konchi-In 金地院 Shibakoen, Tokyo .

. Kongoobuji 金剛峰寺 , Kongobuji Kongobu-Ji Sohonzan Koyasan - Headquarters of Shingon Wakayama

Kongooin, Kongō-In 金剛院 Kongo-In - Fudo - Hachioji, Tokyo 八王子東京

. Kongooin, Kongō-In 金剛院 Kongo-In, Kongoin - Fudo . - Numata 沼田, Gunma

. Kongooin, Kongō-In 金剛院 Kongo-In, Kongoin - Fudo . - Hikawa

. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . - Aomori - - Akakura Fudo 赤倉不動

. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . - Rikuzen Takata, Iwate 陸前高田
..... Kesen Narita Fudo 気仙成田不動尊

. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . Oome, Ōme 青梅 / おうめ Ome town Tokyo
金剛寺の青梅 Kongo-Ji no Ome - famous plum tree

. Kongooji 金剛寺 Kongo-Ji . - Fudo, Saitama

. Kongoojooji 金剛乗寺 Kongojo-Ji, . - Yakushi, Yamaga

. Kongoorinji, Kongōrin-ji 金剛輪寺 Kongorin-Ji . - Shiga. Fudo

. Kongooshooji 金剛證寺 Kongosho-Ji . - Kannon, Ise

. Kongōzaji 金剛座寺 Kongoza-Ji . - Kannon, Ise

. Konpukuji 金福寺 / 金福寺 Konpuku-Ji (Konbukuji) - Ichijoo-Ji Konpuku-Ji 一乗寺金福寺 . Kyoto

. Kontaiji 金胎寺 Kontai-Ji .

. Konzooji 金蔵寺 Konzo-Ji - 日吉不動 Hiyoshi Fudo . - Yokohama

. Kooanji 弘安寺 Koan-Ji - Kannon, Aizu .

. Koobooin 弘法院 Kobo-In . - Mie

. Koobooji 弘法寺 Kobo-Ji . - Tsugaru, Aomori
- 西の高野山 the "Koya San in the West" - and Fudo
. Koobooji 弘法寺 Kobo-Ji . - Kagoshima Pilgrims 48
. Koobooji 弘法寺 Kobo-Ji . - Hagi, Yamaguchi

. Koodaiji 高台寺 Kodai-Ji . Kyoto

. Koofukuji 興福寺 Kofuku-Ji . Nara

. Koofukuji 弘福寺 Kofuku-Ji . Tokyo

. Koofukuji 幸福寺 Kofuku-Ji . Yakushi, Kyushu

. Koogakuji 光岳寺 Kogaku-Ji . - Chofu

. Koogonji 光厳寺 Kogon-Ji / 光厳禅寺 Kogonzen-Ji .

Koomyoo-In, Kômyô-in 光明院 Komyo-In, Komyoin - Fudo Shingon Temple in France !

. Koomyoo-In 光明院 Komyo-In . - Tendo, Yamagata
..... 高瀧山不動尊 Koryuzan Fudo

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji Kamakura .
..... wagen Jizoo 和顔地蔵 Wagen Smiling Jizo

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji . - Mie. Kannon

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji . - Miyazaki. Fudo

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji . - Saitama. Fudo

. Koomyooji 光明寺 Komyo-Ji / Kanman Fudo 感満不動 . - Tochigi

. Koomyooji 光明寺 - 新羽不動尊 Nippa Fudo .

. Koomyoozenji 光明禅寺 Komyozen-Ji .

. Koon-Ji 光恩寺 - Akaiwa Fudo 赤磐不動 .

. Koopooji 箟峯寺 Kopo-Ji . - Miyagi - Nonomiya 箟宮

. Koorenji 金蓮寺 Koren-Ji . - Aiba Fudo

. Koorinji 香林寺 Korin-Ji . - Kanazawa, Ishikawa

. Kooryuuji 光竜寺 Koryu-Ji“Light Dragon Temple”
Kooryuuji 興竜寺 Koryu-Ji “Rising Dragon Temple”
Kooryuuji 高竜寺 Koryu-Ji “Tall Dragon Temple" .


. Kooryuuji 高龍寺 Koryu-Ji - Kannon, Ehime .

. Koosenji 向川寺 Kosen-Ji and Tengu . - Yamagata

. Kooshooji 興正寺 Kosho-Ji . - Fudo Nagoya

. Kooshooji 興性寺 Kosho-Ji . - Esashi Iwate
..... 江刺不動尊 - Esashi Fudo

. Kooshooji 郷照寺 - Koshoj-Ji - Kagawa Henro temple .

. Kooshooji 高勝寺 Kosho-Ji Jizo Temple . - Iwafunesan 岩船山 Tochigi

. Kootakuji 荒沢寺 Kotaku-Ji, Kotakuji . - Yamagata
羽黒山 Hagurosan 正善院 Shozen-In - Yamagata

. Kooyaji 高野寺 Koya-Ji . - Kumamoto . Fudo

. Kooya San 高野山 Koya San - Mountain Temple Complex - Wakayama

Kōyasan Tōkyō Betsuin 高野山東京別院 Koyasan Tokyo Betsu-In - Tokyo

. Kozenji 興禅寺 Zenryu Fudo 善立不動尊 .

. Koozenji 光前寺 Kozen-Ji . - Nagano
legend of the dog Hayataro 霊犬早太郎伝説

. Koozenji 弘前寺 Kozen-Ji . - Hirosaki Aomori - Hatsu Fudo 初不動

. Kudoji 久渡寺 Kudo-Ji . - Aomori. Fudo

. Kuhonji, Kubonji 九品寺 Kuhon-Ji . Kamakura, Kanagawa
Kuhonbutsu Ryokudo 九品仏緑道, Tokyo

. Kuhonbutsu (Kuhombutsu) 九品仏 浄真寺 Joshin-Ji . - Meguro, Tokyo

. Kumedera 久米寺 Kume-Dera . - Nara
and the Immortal Kume no Sennin 久米の仙人

. Kuramadera, Kuramaji 鞍馬寺 Kurama-Dera . Kyoto. Mount Kurama 鞍馬山

. Kuzukaji 國束寺 Kuzuka-Ji . - Mie, Kannon

. Kyooenji 教円寺 / 教圓寺 Kyoen-Ji . - Ehime

. Kyoogakuin 教学院 Kyogaku-In . Fudo, Kannon

. Kyoo Oo Gokokuji 教王護国寺 Kyoo-Gokoku-ji .
Tooji, Tō-ji 東寺 Toji, To-Ji , Kyoto, Fudo

. Kyoounji 橋雲寺 Kyoun-Ji . - Tsugaru, Aomori. Kobo Daishi 08

...................................................................................................................................................

. Kagura Dance 神楽 .
dai kagura 太神楽
mikagura 御神楽
miko kagura 巫女神楽
satokagura 里神楽
Edo kagura 江戸神楽, Ise kagura 伊勢神楽, Iwami Kagura 石見神楽, Matsumae kagura 松前神楽
shishi kagura, Shishikagura 獅子神楽
Yamabushi kagura 山伏神楽

. kaidan 戒壇 platform for Buddhist ordination .

. kaisandoo 開山堂 hall of the temple founder .

. kaijuu 怪獣 Kaiju - mythological beasts and animals .
- genjuu 幻獣 Genju, mysterious creature, cryptid

- - - - - . kami 神 Shinto deities - LIST . - - - - -

. kamidana 神棚 Shinto altar at home, "shelf for the Gods" .

. kamigaki 神垣 fence of a shrine - "Fence of the Gods" .
igaki 斎垣 / tamagaki 玉垣 / mizugaki 瑞垣 / Nihon kamigaki 日本神籬

. kami no ashiato 神の足跡 / あしあと footprints of a Kami .

. kami no i 神の井 well of the deity, sacred well .

. kami no ki, kaminoki 神の木、神ノ木 tree of the deity, tree of God .
- - - - - kamisugi, kamusugi 神杉 divine pine tree

. kamitama 神玉 ball treasure of the Kami .

Kamunagara, Kamu-nagara 神奈我良 Nara - religious group
- source : kamunagara.com

. kane 鐘 bell, temple bell .
hanging temple bell, tsurigane 釣鐘
"crocodile's mouth", waniguchi 鰐口
bronze bell, dootaku 銅鐸
small bell, suzu 鈴

. kanju manju 干珠満珠 the tide jewels .

. kanmuri, kamuri 冠 headdress, headgear of a priest .

. kannabi 神奈備, Yorishiro 依代, resting place for the god. .
kamunabi, iwasaka, himorogi

. kannagara, zuishin 随神、神随、神在随、随在天神、乍神、神長柄、神奈我良、and 可牟奈我良 "true name of a deity" .

. kannamesai 神嘗祭 Festival at Ise Grand Shrine .

. kannushi 神主 / kandachi 神館, shinkan 神館 Shinto priest .  
saishu 祭主; daiguuji 大宮司; shouguuji 少宮司; negi 禰宜; gonnegi 権禰宜; guushou 宮掌 and more . . ..

. kanpeisha 官幣社 imperial shrines .
- - - - - kanpei taisha 官幣大社 Great Imperial Shrine

. kansha かんしゃ state shrine .

. Kappa - Zenji Kappa 禅師河童 Kappa the Zen Teacher .

. katame no Kami 片目の神 Kami with one eye - legends .

. katana, tsurugi 刀 剣 ritual sword .

. katashiro 形代, hitogata 人形 ritual paper dolls for purification .

. Katsuragi shintoo 葛城神道 Katsuragi Shinto .
Jiun Onkoo 慈雲飲光 Priest Jiun Onko (1718 – 1804/1805)
- - - - - founder of 雲伝神道 Unden Shinto // 葛城神道 Katsuragi Shinto

. kawara 瓦 かわら roof tiles .
onigawara 鬼瓦 demon gable tiles

. kegare けがれ、穢れ ritual pollution .

. keidai 境内 shrine (or temple) precincts .
keidaichi, keidai chi 境内地 "land of a shrine"
keidaisha 境内社 shrine within the precincts (of a temple)
keidaizu 境内図 map of a shrine

. keman 華鬘 flower garlands in a temple .

. kiganji 祈願寺 temple for special prayers .
... goganji 御願寺 temple for special prayers of the Emperor and his family
kiganjo 祈願所 Shinto shrine for special prayers

. kigyoo no jinja 企業の神社 - teinaisha 邸内社 shrine in a private estate .

. Kimigayo 君が代 the Japanese Anthem .

. kimon 鬼門の鬼伝説 Oni Demon Gate Legends .

. kinichi 忌日, kishin 忌辰 special taboo days .

. kinki 禁忌 taboo, ritual restriction .

. kitorashin, kitora-shin 木虎神 "The Wooden Tiger Deity" .

. Kojiki 古事記 Records of Ancient Matters .

. komainu, koma inu 狛犬 "Korean Dog" shrine guardian .
- - - - -
. koma... 狛 shrine guardian animals .
komabato, koma no hato 狛鳩 guardian doves, dove
komagitsune, koma no kitsune 狛狐 guardian foxes
komainoshishi, koma inoshishi 狛猪 guardian wild boar
komaookami, koma ookami 狛狼 guardian wolves, wolf
komanezumi, koma nezumi 狛鼠 / 狛ネズミ guardian mice
komatobi 狛鳶 guardian black kite
komausagi, koma usagi 狛うさぎ guardian rabbit
komaushi, koma ushi 狛牛 guardian bull
komazaru, koma no saru 狛猿 guardian monkey

. Konjin, Konjin Sama 金神, 金神様 deity of metal .

. koohai, kōhai 光背 mandorla, halo, Nimbus .

. Kooshin 庚申 the Koshin Cult .
..... ka no e saru, Day of the Monkey and the element metal,

. kooso, kōso 高祖 imperial ancestor - sorei 祖霊 ancestral spirits .

. koyashiro, shoosha, oyashiro 小社 small shrine .

. Kumano 熊野と伝説 Legends about Kumano .

. kunibiki, kunihiki 国引き "pulling the land" in Izumo .

. kuniyuzuri 国譲り "transfer of the land" by the deities .
at Miho Jinja 美保神社, Shimane

. kuri 庫裡 - 庫裏 kitchen of a temple / and monks' lodging.

. kuyoo 供養 Kuyo. Memorial Service .
- kuyoozuka 供養塚 memorial mound
- kubizuka 首塚 memorial mound for a beheaded person

. Kyoto 京都 Shrines and Temples .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

#kkkk #konpira #kotohira
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::